УНСС е домакин на Втората ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени

УНСС, като партньор в ENGAGE.EU, за втори път е домакин на Международната научна конференция за млади учени. Тази година темата на форума е „Достоен труд и икономически растеж: актуални въпроси и напредък по Целите за устойчиво развитие (Цел 8).

Основната цел на конференцията е да събере изследователи и млади учени от партньорските университети в ENGAGE.EU – докторанти, постдокторанти и млади учени, за да спомогне и насърчи комуникацията и бъдещото сътрудничество между представители на целевите групи от всички университети партньори. Участниците имат възможност да се срещнат лично или онлайн и да представят своята текуща работа или части от завършена изследователска работа на международен форум с преобладаващо участие на колеги.

Доц. д-р Михаил Мусов приветства участниците в конференцията от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Нашият европейски университет ENGAGE.EU е най-добрият начин да бъдем заедно в общото европейско образователно и научно пространство и да работим за създаването на стойност за нашето общество. Европейските университетски алианси са крайъгълен камък за всеки един от приоритетите на Европейската комисия днес – образование, научни изследвания и иновации, и импакт. Това е така, защото те имат потенциала да променят образователното и научно пространство, а в това отношение ENGAGE.EU е уникален и всички ние сме горди да бъдем част от него. Особено горди сме и с идеята за създаването на днешната конференция, защото тя е насочена към Вас – младите хора, които могат да променят нашето възприятие за „границите на възможностите“; хората, които носят духа на следващото поколение на Европа, подчерта доц. Мусов. Той представи УНСС като най-стария и най-големия икономически университет на Балканите: „десет от министър-председателите на Р България през последните 30 години са наши възпитаници, а в новото правителство има четирима министри, завършили нашия университет.“ „Вие сте млади, знаещи и можещи, и носите духа, за да продължите да се развивате, както и да променяте нашите университети и нашето обществото, за да изградите заедно едно по-добро бъдеще“, мотивира участниците доц. Михаил Мусов.

Проф. д-р Венелин Бошнаков приветства участниците в залата и онлайн, като посочи, че това е втората поредна конференция на алианса от европейски университети ENGAGE.EU за млади учени и се надява тя да бъде успешна, както първата и да се превърне в традиция. „Темите на конференцията са интердисциплинарни с широк обхват от научни изследвания в различни научни направления, защото една от целите на нашия алианс е да осигурява възможности за споделяне на идеи и дискутиране на актуални въпроси от обществения ни живот. Така че се надявам, че всеки от вас днес ще намери съмишленици в своята тематична област, сътрудници и партньори за проекти“, каза проф. Бошнаков.

Работата на научната конференция е организирана в два дни, като основен лектор в първия ден на конференцията беше гл. ас. д-р Пресиян Марков, научен секретар на катедра „Наказателноправни науки“, който запозна участниците с „Актуални правни и социални въпроси, свързани с достойния труд след осъждане в България“.ю

Доц. д-р Ирина Данаилова от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ е основен лектор на втория ден с доклад на тема „Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp): случаят с България“.

След конференцията окончателните версии на представените доклади ще бъдат публикувани в сборника на конференцията или по други възможни канали.