УНСС подписа Меморандум за сътрудничество с БНР

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и генералният директор на БНР Милен Митев подписаха меморандум за сътрудничество.

проф. Димитър Димитров

 

„Ресурсите на УНСС като интелектуален потенциал изобщо не са малки, знанието и опита ни са сериозни и работим много активно не само в обучението на младите хора, но по различни проекти. С помощта на медиите бихме могли да направим нашата дейност по-видима, да дадем пример“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Искам да отбележа, че УНСС е лидер в дигитализацията, има електронни протоколи, уверения и книги и предлага над 21 онлайн услуги на студентите. В нашата кандидатстудентска кампания кандидатстването и записването става онлайн, вече работи и нов колцентър. Имаме робот, който ще бъде свързан с нашия Център за големи данни, с изкуствен интелект. УНСС, като най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа, има богато портфолио от специалности, провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот, затова с БНР можем да си бъдем полезни в много области, не само в журналистиката“.

проф. Димитър Димитров и Милен Митев

В документа е записано, че УНСС и БНР ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на БНР.

В обхвата на меморандума влизат обмена на информация, публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на БНР и УНСС и съдействие за участие на представители на БНР в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от университета.