УНСС ще си сътрудничи със Съюза за стопанска инициатива

УНСС и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подписаха меморандум за сътрудничество. Под документа подписите си положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Красимир Симонски, член на Управителния съвет и изпълняващ функциите на председател – представляващ ССИ.

„Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри. За да може от университета да излизат успешни и конкурентоспособни млади хора бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Затова УНСС ще продължи да сближава обучението с практиката, за да подготвя специалисти, които имат съответната експертиза и ще помагат на бизнеса и на българската икономика да се развиват. Убеден съм, че сътрудничеството между нашите две институции ще донесе синергия и за двете страни и най-вече ще предостави възможност на нашите студенти да се докоснат до реалната бизнес среда“.

„Свързването на образованието с бизнеса е много важно за нас като организация, представляваща над десет хиляди компании, в които са заети 120 хиляди души. Трябват ни добре подготвени кадри, образовани млади хора, които могат да се справят с предизвикателствата, които идват с дигиталната трансформация. Затова смятаме, че добре подготвени специалисти, които имат цифрови умения в комбинация с икономически знания, могат да спомогнат много за развитието на бизнеса в България. Това се потвърждава от кадрите, които излизат от УНСС. Пристъпваме с удовлетворение и с желание това да бъде устойчиво сътрудничество и ще направим всичко възможно да предложим максимално добри и близки до темите, по които подготвяте студентите стажантски програми и други възможности за практики и свързване на студентите с реалния бизнес“, изтъкна Красимир Симонски.

В документа е записано, че УНСС и ССИ ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от университета за провеждани стажове във фирми-членове на ССИ и публични събития за представяне работата на Съюза.

В обхвата на меморандума влизат обмена на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на ССИ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на Съюза в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от университета.

Предвижда се и възможност за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в „бакалавърски“, „магистърски“ и „докторантски“ програми в УНСС за специалисти и служители на фирми – членове на ССИ.

ССИ ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от ССИ.

Координатор по реализацията на Меморандума за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, а от страна на ССИ Мила Калинова, секретар „Информация, анализ и мениджмънт“.

На подписването от страна на УНСС присъстваха и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики и Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ректора“.