Разширяваме системата за видеонаблюдение на София

„Инвестициите в изграждане на видеонаблюдение са изключително важни. Преди години започнахме от нулата и изградихме най-съвременния център на видеонаблюдение на Столична община, който интегрирахме със системата на МВР. Развихме видеонаблюдението с над 3 600 камери, от тях около 2 000 са в училища и детски градини, другите са в паркове, пешеходни зони и в кварталите. В тази система включваме и с. Лозен, район „Панчарево“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на място на работата по монтаж на новите камери в населеното място.

Лозен е седмото населено място, в което изграждаме видеонаблюдение. Системата включва 10 точки за видеонаблюдение с 27 камери, от които 2 броя за разпознаване на регистрационни табели на автомобили. Местата са избрани заедно с гражданите от Сдружение „Развитие на Лозенец“ и кмета на населеното място Георги Младенов.

„Реализирането на проекта в с. Лозен е пример за партньорство между общината и гражданите“ – посочи столичният кмет. Финансовата подкрепа, изразяваща се в дарение, е около 100 000 лв., а инвестицията от Столичната община е около 150 000 лв. Местна фирма е предоставила безвъзмездно оптична свързаност на системата, така че тя да покрие най-високите стандартни за сигурност на мрежата.

Наблюдението ще се осъществява в Оперативния дежурен център и видеонаблюдение на дирекция „Сигурност“ на Столична община, като е осъществена връзка с общата интегрирана система на МВР, поради което видеоинформацията ще постъпва и ще се наблюдава в реално време и в Дежурния център на СДВР.

„Настоящият проект е пример за възможното взаимодействие между местната власт, гражданите и бизнеса. Сдружение „Развитие за Лозен“ са привлекли частни дарители и заедно с общината реализирахме тази инициатива, като се надяваме системата да се разшири“ – каза Пламен Цеков от Сдружението.

При реализиране на видеонаблюдение се наблюдава намаление на посегателствата. Над 700 записи от камерите в София годишно Столична община предоставя на СДВР.

В с. Лозен предстои изграждане на нов параклис, приключва ремонтът на баскетболно игрище, малък парк, изгражда се и стрийт фитнес и площадка за волейбол. Предстои да се открие и Клуб на пенсионера“ – информира Георги Младенов, кмет на Лозен.

Столичната община работи и по проекти за разширение на видеонаблюдението в кв. „Димитър Миленков“, пл. „Възраждане“, ул. „Кукуш“ и др.
Фотограф: Аделина Ангелова