Цеко Минев бе преизбран за нов 5-годишен мандат начело на БФСки

Цеко Минев бе преизбран единодушно за председател на Българската федерация по ски за нов 5-годишен мандат. Това стана по време на редовното отчетно-изборно събрание на БФСки, което се проведе днес в ММС. За Минев, който ръководи федерацията от 2003 г, това ще е пети пореден мандат, като той също така е и член на Съвета на Международната федерация по ски и сноуборд.

На форума на БФСки присъстваха 13 клуба от всички спортове. Дискутирани бяха както резултатите на водещите състезатели на БФски за последния 5-годишен цикъл, така и много важни за клубовете въпроси свързани с подобряване на инфраструктурата за зимни спортове, финансирането на клубовете по места, и подкрепа от страна на държавата и местните власти за развитие на белите спортове. Отчетена бе необходимостта от активна позиция на клубове и федерация пред обществото и съответните държавни органи за подобряване условията за спорт и свързаните с тях брой функциониращи клубове и състезатели. Набелязани бяха конкретни съвместни мерки за инициативи свързани с паралелното кариерно развитие на спортистите с оглед ранното им отказване от активния спорт. Единодушно бе гласуван и годишния счетоводен отчет на федерацията за 2022 г и доклада на експерт счетоводителя. Членовете на Общото събрание гласуваха за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС за дейността през отчетния период. След избора с пълно мнозинство на нов председател бе избран и нов управителен съвет в състав Бояна Попова, Пепа Мицева, Илия Ел Фелеки, Красимир Хаджидинев, Георги Бобев, Радослав Янков, Иво Цеков и Андрей Балевски. Приет бе и бюджета на федерацията за календарната 2023 г.