УНСС беше представен пред германски корпорации

Среща на Управляващия екип на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ на УНСС с членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) с цел запознаване на бизнеса с изградената инфраструктура за обработка на големи данни в Центъра за компетентност и възможности за сътрудничество с бизнеса, се проведе в нашия университет.

Срещата е резултат от изпълнение на меморандум за сътрудничество между УНСС и Камарата, подписан през април т.г. между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара и изпълнителен директор на Аурубис България.

На срещата присъстваха представители на германските фирми в България Schwarz IT, Kaufland Bulgaria EOOD & Co. KD, Queisser Pharma Bulgaria и Димитър Илиев от ГБИТК, координатор по подписания меморандум.

Доц. д-р Моника Моралийска, заместник-ръководител на катедра „МИО и бизнес“, координатор по меморандума от страна на УНСС, сподели, че се надява на ползотворно сътрудничество между университета и бизнеса.

Срещата откри проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор на УНСС, който отбеляза, че университетът отделя голямо внимание не само на обучението на студентите, но и развива много проекти в областта на технологиите, насочени към обработка и анализ на големи данни чрез изграждане на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ и към повишаване на енергийната ефективност чрез изграждане на две фотоволтаични централи и внедряване на система за управление на използването на електроенергията „умен дом“ в УНСС.

Проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, насочи вниманието на участниците към възможностите за сътрудничество с бизнеса чрез използване на изградената в Центъра инфраструктура за обработка на големи данни.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов представи Центъра за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“, създаден по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД). Изградената в Центъра научна инфраструктура обхваща централна Hadoop система в УНСС и разпределени системи в партньорите на проекта – университетите в Пловдив, Габрово, Русе, Варна и Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Осъществена е интеграция на инфраструктурата със Суперкомпютрите в София Тех Парк и в БАН. Системата за големи данни в УНСС разполага с 5 вида мрежи – MAN, WAN, LoraWAN, TTN и 4G/5G, като капацитетът на мрежите е 2×40 Gbps – уникални за страната телекомуникационни възможности. Системата за големи данни в УНСС извършва обработка с над 1 000 процесорни ядра и дисков капацитет около 4,5 РВ (петабайта).

В Центъра, изграден в УНСС, могат да се обработват и анализират трите типа „големи данни“ – структурирани, полуструктурирани и неструктурирани с цел дигитализация на бизнес процесите.