Плащаме битови сметки с ваучери за храна

Данъчното облекчение за дете в размер на 600 лв. се запазва и за доходите от 2023 г., решиха депутатите от бюджетната комисия в парламента при гледането на второ четене на Бюджет 2023. За две деца максималната отстъпка за годината ще е 1200 лв., а за три и повече – 1800 лв.Депутатите одобриха още размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023-2024 година да е 300 лв., а размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас – 300 лв.  Прие се общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане да е в размер на 1,4 млрд. лв.

Ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма. За тази цел операторите сключват договори с доставчици, които са лица, осъществяващи дейност по предоставяне на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода за битови нужди, културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, лица, осъществяващи показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и лица, предоставящи туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Прието бе и предложението да бъде определен до 100 млн. лв. общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

Комисията прие още, че минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2023 г. е 4,5 млрд. лв., максималният размер на държавния дълг към края на 2023 г. не може да надвишава 40,6 млрд. лева, а максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 7,5 млрд. лв.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *