„Търговското слово в медиите“

Съветът за електронни медии /СЕМ/ организира дискусия на тема „Търговското слово в медиите“, на която бяха обсъдени законовите рамки и ограничения, както и практически аспекти при представяното на търговски марки и услуги.
В срещата взеха участие доставчици на медийни услуги, представители на Националния съвет за саморегулация, сдружения на журналисти. Комисия за защита на потребителите /КЗП/ бе представена от члена на Комисията Ангел Джалев, който заяви:
„Това се отнася най-вече за предложенията, които се дават чрез медиите относно договори за сключване от разстояние, като ние добре знаем, че този сектор, особено след КОВИД кризата е в изключителен подем. Това го показват и нашите данни, които имаме в Комисията. Увеличават се, естествено, с това чувствително и жалбите, които ние получаваме от потребители. За съжаление, от началото на годината констатираме, освен увеличаване на потребителските жалби, констатираме и доста по-голям брой нарушения, които се извършват от съответните търговци. Може би вече са над 250. Ние получаваме един много голям брой потребителски жалби относно търговските послания, които се отправят чрез медиите, а и по интернет пространството, за договори, които се сключват от разстояние. По-лошото е, че и прилагането на нелоялни търговски практики като бройка също расте. Към момента са близо 80 броя тези, които са гласувани от настоящия състав на Комисията. При това искам отново да ви благодаря, че имам възможността и удоволствието да присъствам на тази кръгла маса, за да можем да чуем кои са най-актуалните проблеми, как може да стигнем до тяхното по-бързо разрешение така, че да можем да запазим правата на потребителите и всеки един български граждани да е спокоен, че взима своя информиран търговски избор.“
Събитието се проведе на 5 юли 2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на СЕМ