Търси се инвеститор за опериращ ТЕЦ на биомаса

Топлоелектрическата централа на биомаса в Ихтиман ще получи нова възможност за развитие. На 10 юли синдикът на дружеството в несъстоятелност ще го предложи на публичен търг с начална цена малко под 758 хил. лв. Основният обезпечен кредитор „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, част от B2Holding, е отворен и за разговори за продажба на вземанията заедно с обезпеченията под формата на цесия.

Централата, която се намира до железопътната гара на града, не е прекъсвала работа от отварянето си през 2010 г. И в момента на нея разчитат десетки потребители, основно общински и държавни институции. След старта на топлоцентралата Община Ихтиман отбелязва сериозно намаление на разходите за отопление на общински сгради и осезаем спад в замърсяването на въздуха. Котелът на ТЕЦ „Ихтиман“ е с капацитет 3 MW топлинна енергия. Доставчик на цялото оборудване на централата е компанията „Биомакс“ – Австрия.

 

В активите, предлагани за продажба, се включват:

– Равен парцел с площ 2656 кв. м, частично асфалтиран и  озеленен, и построените върху  него:

– Сграда за топлоцентрала  с площ 988 кв. м и разгъната застроена площ 1304 кв. м, разделена на две части – едноетажна  и двуетажна. В двуетажната част са помещения за администрацията, командна зала за управление, с луксозни довършителни работи, покрив с метална конструкция.

 

– Помещение за когенерация.

– Котел за изгаряне  на биомаса с капацитет 3 MW топлинна енергия, с технология на изгаряне  върху подвижна скара с хидравлично задвижване.

–  Съоръжения за управление и контрол, спомагателно оборудване – преса за дървесни стърготини, шнек за подаване на дървесен чипс и съпътстващо оборудване.

–  Действаща топлопреносна мрежа от Етап 1, в която влизат: главно трасе с дължина 1580 м, клонове и сградни отклонения по ул. „Димитър Попов“, ул. „Полк. Димитър Дангов“, ул. „Иван Вазов“, пл. „Съединение“ и ул. „Цар Освободител“.

–  Топлопреносната мрежа има 9 клона с обща дължина 5239 м, всеки със спирателен кран. Въведени в експлоатация са общо 5005 м от мрежата.

– Трасето е с изолирани  тръби и компоненти, камери, шахти  със спирателна апаратура, индивидуални  абонатни станции с ултразвукови  топломери за отчитане.

 

Централите на биомаса станаха отново актуални в последната година след силните колебания в цените на други енергоносители като природния газ и електрическата енергия. За разлика от останалите системи за отопление, те са много по-независими от движенията на външни пазари и геополитически събития. Те са създадени, за да оползотворяват отпадъчни продукти като клони, суха дървесна маса и отпадъци от дървообработващата промишленост. Изгарянето им по модерна технология помага за значително намаляване на отделените въглеродни емисии, като в същото време позволява отопление на много сгради с малко ресурс и доста ниска цена в сравнение с алтернативни енергоносители. За разлика от системите за отопление с енергия от слънцето и вятъра, централите на биомаса са напълно независими от природните условия и не се нуждаят от скъпи батерии за съхранение.

Първоначалната инвестиция на собственика в ТЕЦ „Ихтиман“ е оценена на 4 млн. евро, осигурени от собствени средства и банков кредит. Изчисленията, направени тогава, показват, че отоплението освен по-екологично е с около 30% по-евтино от това на природен газ. Към момента разликата е още по-голяма, тъй като през последните години цената на природния газ се повиши.

Топлофикациите на биомаса получават бонус от държавата – всяка година енергийният регулатор определя преференциални цени за електрическа енергия, произведена от биомаса. ТЕЦ Ихтиман има възможност за инсталиране на когенерация, с която да се възползва от преференциалните условия за производство на електроенергия.

За допълнителна информация и огледи заинтересованите могат да се свържат със синдик Александър Костадинов на тел. 0888 881 774.

Още информация за търга тук: ispn.mjs.bg

За връзка с представител на „Агенция за Събиране на Вземания“ ЕАД – Емил Петков, тел.+359 884 265112, [email protected].

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *