ENGAGE.EU финансиране от 14,4 милиона евро

Европейската комисия обяви вчера, че алиансът ENGAGE.EU, част от който е и УНСС, ще бъде финансиран с допълнителни средства в размер на 14,4 милиона евро за бъдещо развитие на сътрудничеството и мобилността между деветте партньорски висши училища. В допълнение към безвъзмездните средства от Европейската комисия, всеки университет ще допринесе за общия бюджет от 18 млн. евро, планиран за следващия период (2023-2027 г.).

По този повод ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, член на Борда на ректорите на Европейския университет и ръководител на ENGAGE.EU за България, сподели: „ENGAGE.EU е най-големият успех в интернационализацията не само за УНСС, но и за останалите университети партньори. Това е стратегически важна инициатива на ЕК, която дава възможност на всички партньори да участват в изграждането на Европейското образователно пространство и на новото Европейско изследователско пространство“.

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и координатор на ENGAGE.EU за УНСС, допълни: „Европейските университетски алианси са носителите на промяната във висшето образование и научните изследвания в Европа. Да бъдем част от подобен алианс е привилегия, но и голяма отговорност. Благодарение на подкрепата на Министерството на образованието и науката, на усилията на нашата академична общност и на административните структури вече три години УНСС е равностоен стратегически партньор в ENGAGE.EU. Усилия си заслужават, защото добавената стойност е за всички – за студентите, за преподавателите и служителите, и за обществото като цяло. Да си пожелаем нови успехи!“

Съвместно търсене на устойчиви решения

Европейският университет ENGAGE.EU, който стартира през 2020 г., има за цел да сближи студентите, изследователите и служителите на девет водещи европейски университета – University of Mannheim (координатор на алианса), LUISS University (Рим), NHH Norwegian School of Economics (Берген), Tilburg UniversityУНСС (София), Université Toulouse CapitoleWU Vienna University of Economics and BusinessRamon Llull University (Барселона) и Hanken School of Economics (Хелзинки).

Целта на инициативата е да се разработят нови модели за стимулиране на мобилността на студентите, преподавателите и служителите, които да допринесат за качеството, интеграцията и устойчивостта на европейското висше образование, иновации и научни изследвания. В рамките на алианса университетите работят на интердисциплинарно ниво за устойчиви решения на социални проблеми, като всеки университет предлага програма, насочена към образованието, иновациите и научните изследвания. Студентите, изследователите и служителите могат да се възползват от обученията, курсовете, експедициите, летните училища, лабораториите и другите инициативи както онлайн, така и присъствено.

През последните три години, освен развиването на ENGAGE.EU като организация, бяха сключени споразумения, които рационализираха работните процеси и позволиха осъществяването на много проекти, чрез които студентите и изследователите разбраха непосредствените ползи от алианса. Сред най-ключовите обучителни инициативи е общият университетски каталог от над 500 курса за студентите в ENGAGE.EU. За изминалите три години успех бележи и магистърската програма „Дигитална трансформация“, в която само за една година се включиха над 50 студенти. Над 200 студенти участваха в седемте експедиции, по време на които работиха екипно в интеркултурна среда по намирането на работещи решения за множество социални предизвикателства под менторството на външни заинтересовани страни – неправителствени и бизнес организации и мести институции. Освен това, беше разработена и пусната платформата за изследователска общност, в която почти 250 изследователи от деветте университета партньори създават полезни връзки и споделят своите изследователски идеи и проекти.

Сътрудничества отвъд границите

ENGAGE.EU насърчава системното европейско сътрудничество между партниращите си университети. Ето защо Европейската комисия е силно ангажирана с по-нататъшното изпълнение на инициативата за европейските университети. Предвижда се до средата на 2024 г. повече от 500 висши учебни заведения в Европа да станат част от такъв съюз. Това представлява приблизително 10 % от общия брой на образователните институции.

С осигуреното допълнително финансиране на ENGAGE.EU, Ramon Llull University в Барселона и Hanken School of Economics в Хелзинки официално ще се присъединят към алианса. Те участват в сътрудничеството от май 2022 г., но с подновеното финансиране ще станат пълноправни членове на алианса ENGAGE.EU.

…………………………………………………………………………………………………

За инициативата „Европейски университети“

„Европейски университети“ е мащабна инициатива в рамките на програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз, чиято цел е да се създадат устойчиви стандарти за сътрудничество между висшите училища в Европа. Тя има за цел да служи като модел на добри практики за бъдещото повишаване на качеството, международната конкурентоспособност и практическа приложимост на европейското висше образование.