Език мой, враг мой!

Георги Хорозов

Голямо нещо са времето, езикът и правото! Времето като срок, езикът като смисъл и правото като регулатор. Бързаш да отговориш на обществената реакция срещу насилието в кратък срок и да промениш законодателството. Похвално! Но трябва да го направиш на сложния и богат български език, който използва в различен смисъл изрази като „интимни отношения, интимни връзки, лични отношения, лични връзки, съжителство, еднократен акт“. И трябва да дадеш точна законова дефиниция на термина „интимни отношения“, без да засегнеш хора, които са в близки отношения, но не са интимни (някои роднини, приятели, колеги, съмишленици) или хора, които са били интимни, но не са близки. Това вече е трудно! А законът трябва да бъде ясен, разбираем, приложим. Бързата работа, лошият език и неясният закон са срам за „майсторите“ им. Затова след бързата редакция на политиците, добре е „нормотворците“ също толкова бързо да прецизират определението за „интимна връзка“ по смислен и логичен начин и с разбираеми критерии. Иначе запазването на предлаганата законова редакция на този термин с богат житейски смисъл (език мой, враг мой!) може да доведе дотам , че пострадалите от закона да са повече от защитените. Което за съжаление няма да е прецедент.

Георги Хорозов