Концепцията „умен град“ – реалност или научна фантастика?

В последните години концепцията за умни градове привлича все повече внимание и интерес в България. Но какво всъщност означава „умен град“ и дали това е реалност или само научна фантастика?

Умен град представлява градска среда, която използва различни технологии и интелигентни системи, за да оптимизира управлението на инфраструктурата и да подобри жизнения стандарт на гражданите. Това включва прилагането на информационни и комуникационни технологии, интернет на нещата (IoT), големи данни, сензори и други иновации, които събират, анализират и използват информация с цел подобряване на градската среда и оптимизиране на процесите в различни области.

Дори и днес да не изглеждат тези системи като критично необходими, те ни подготвят да посрещнем по-безболезнено предизвикателствата, които ни очакват в глобален аспект в близко бъдеще. До 2050 г. се очаква населението на земята да надхвърли 10 милиарда и над 70% от хората за живеят в свръхголеми, многомилионни градове. Начинът да станем по-ефективни е още днес да започнем да използваме цифровите технологии, за да се подготвим и да намерим решение на сегашните, както и на бъдещите проблеми, които ни предстоят. Обективната предпоставка за намирането на ефективни и ефикасни решения е наличието на телекомуникационните мрежи от най- ново поколение, както в радио частта, каквито са 5G и IoT мрежата на Виваком, базирана на LoRa WAN стандарта, като Виваком е единственият мобилен оператор с такава мрежа, така и на широкообхватната фиброоптична CORE инфраструктура на телекома, позволяващи достигането на скорости до 10GB за достъп до Интернет и пренос на данни в клиентската част и десетократно по- високи скорости в back bone частта чрез DWDM технологията ни.

В България вече има редица успешни проекти в областта на умните градове

„Активно работим с над 130 общини в страната, включително София и областните градове, за внедряване на иновативни решения, в различни насоки – управление на обществения транспорт, градско видео наблюдение, умно паркиране, умно сметосъбиране, контрол на достъпа, мониторинг на качеството на въздуха, дигитално образование, електронна администрация и телемедицина“, споделя Никола Гечев, директор “Корпоративни продажби” във Vivacom. „Тези решения имат за цел да подобрят живота на гражданите, да оптимизират функционирането на градовете и да осигурят по-ефективни и удобни услуги“, допълва той.

Концепцията за умен град вече е реалност в много градове по света, включително и в България. Умните градове предоставят възможности за по-ефективно използване на ресурсите, повишаване на качеството на живот и създаване на устойчиви и иновативни градски среди.

„Развитието на решения за умни градове продължава да се разширява и да се променя, като нови сфери на иновации и приложения се появяват постоянно. Разбира се, във Vivacom следим всички световни технологични тенденции, но и работим съвместно и с общини и регионални администрации, за да идентифицираме по-точно техните нужди и предизвикателства“.

В момента операторът активно работи за надграждане на сферите за развитие на умни решения в няколко насоки:

– Управление на енергията и умно улично осветление: използване на сензори, анализ на данни и автоматизация за оптимизиране на енергийната ефективност на сгради, осветление на уличната мрежа и електрическите мрежи. Успешни примери са Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Община Баните.

– Устойчив транспорт: Разработването на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на градския обществен транспорт, използване на споделени превозни средства и разработка на инфраструктура за зареждане на електромобили. Подобни проекти са осъществени в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Плевен, Варна, Сливен, Благоевград.

– Управление на отпадъци: Решения за подобряване на ефективността на събирането и рециклирането на отпадъците, оптимизиране на маршрутите на сметосъбирачните превози и сензори за наблюдение на нивата на отпадъците в контейнерите. Добри примери за това има в София и Бургас.

– Управление на водните ресурси: технологии за наблюдение и предотвратяване на изтичания, оптимално ползване на вода в градските зелени площи и оптимизиране на системите за доставка на питейна вода.

 – Интерактивна градска инфраструктура: сензори и технологии за по-добра комуникация и взаимодействие с гражданите, в т.ч. предоставяне на актуална информация за транспорта, околната среда, наличността на паркинг места и други полезни услуги.

 – Градско видео наблюдение с елементи на AI: цифрови системи за мониторинг и контрол, решаващи проблеми в сферата на сигурността и вътрешния ред и по отношение на спазването на закона за движение по пътищата. Успешни примери има в Бургас, Благоевград, Пловдив, Плевен, Ловеч, Козлодуй, Силистра, Никопол, Тутракан, Трявна, Кирково, Чирпан, Червен бряг, Поморие, Созопол, Търговище, Никопол, Дряново, Средец и др.

„Това са само част от смарт решенията, които вярвам, че ще продължат да променят градската среда и начина, по който живеем, за да ни помогнат да бъдем по-ефективни, да пестим време, но и да намалим въглеродния отпечатък и да бъдем по-устойчиви и отговорни към околната среда“, предвижда г-н Гечев.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *