Отлично представяне на УНСС в Лятното училище ENGAGE.EU 2023

В разгара на лятото седем студенти от УНСС участваха във второто издание на лятното училище на Европейския университет ENGAGE.EU, проведено във Виенския университет по икономика и бизнес (Wirtschaftsuniversität, Wien). След селекционна процедура, извършена от университета домакин, за участие в лятното училище бяха избрани Александра Гюзлева (специалност „Медии и журналистика“), Виктория Илиева („Международни икономически отношения“), Габриела Методиева („Международни икономически отношения“), Диана Станкова („Предприемачество“), Йоана Петкова („Счетоводство и контрол“), Мартин Стоянов („Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“) и Николай Бошнаков („Право“). В рамките на две седмици участниците имаха възможност да повишат знанията и компетентността си по темата „Трансформация към устойчивост: предизвикателства и решения“. Заедно със студенти от още осем партньорски университета от ENGAGE.EU те работиха интензивно по редица теми, свързани с устойчивото развитие, рисковете от климатичните промени, съвременните предизвикателства в икономиката, правото, международните отношения и политиката, както и демографските промени.

Академичната програма беше осъществена с участието на водещи преподаватели от алианса ENGAGE.EU: проф. Филиберто Е. Броцети (Luiss University, Rome), Пол Пелцел (NHH Norwegian School of Economics), Михаел Волфесбергер (Wirtschaftsuniversität, Wien), Лоренц Тинхоф (Wirtschaftsuniversität, Wien) и доц. д-р Мариана Мургова (УНСС, София). Благодарение на тяхното съдействие, студентите бяха стимулирани активно да работят в екипи, да проучват актуални теми и да представят резултатите от своите изследвания, свързани с принципите и практиките на устойчивото развитие. Всеки от студентите работеше в екип с колеги от другите университети, което създаде както възможност за обмен на идеи и изживявания, така и зареждаща междукултурна комуникация, насочена към обогатяване на знанията и уменията чрез споделяне на перспективи и опит. В края на лятното училище бяха представени екипните проекти, обединяващи разработените креативни решения и идеи на зададените от преподавателите проблеми и казуси.

През двете седмици участниците в лятното училище имаха както академична, така и интензивна социална и културна програма. Сред акцентите на програмата могат да се отбележат лекцията на г-жа Лоранс Буун – държавен секретар на Франция по европейските въпроси и главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие; лекцията на г-жа Елизабет Вагнер от Агенцията за защита на личните данни в Австрия; посещенията в Офиса на ООН във Виена и Парламента на Република Австрия. Изключителен интерес предизвикаха двете корпоративни визити – в модерния завод за отпадъци Spittelau във Виена и във водещата телекомуникационна компания Magenta. Тези компании внедряват работещи модели и иновации, подпомагащи постигането на целите за устойчиво развитие.

Въздействаща част от програмата на лятното училище бе и културната вечер, на която всяка група студенти трябваше да представи страната, от която идва. Екипът от български студенти – представители на УНСС, сподели със своите колеги от чужбина богатството на българската култура и природа, както и традиционни български храни и напитки. В края на презентацията Габриела Методиева изпълни красива българска народна песен.