Птици, реки и паметници на новите евробанкноти .

Птици, реки и паметници са част от вариантите за изображения върху нови евробанкноти, които ще сменят настоящите пари на страните от еврозоната. Европейската централна банка (ЕЦБ) е подготвила седем различни теми, които може да бъдат в основата на новите банкноти. Жителите на ЕС могат да дадат предпочитанията си за една от предложените теми, като до 31 август попълнят анкета на сайта на ЕЦБ.

Първата възможна тема е „Птиците – свободни, издръжливи, вдъхновяващи“. Идеята е, че птиците не познават граници и символизират свободата на движение, посочват от ЕЦБ. Втората възможна тема е „Европейската култура“, която сближава хората, насърчава общи ценности. При избор на тази тема върху банкнотите би могло да бъдат изобразени паметници, произведения на изкуството, литературата или музиката и техните създатели.

Третата тема е „Европейските ценности, отразени в природата“. Тя представя шестте ценности на ЕС, определени в Договора от Лисабон: човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека. При избор на тази тема върху всяка банкнота може да бъде представена една от тези ценности чрез изображения на човешки дейности, професии или сгради, съчетани с природни пейзажи. Четвъртата тема е „Бъдещето е Ваше“. Тя отдава почит на всеки европеец и на неговите умения в различни области – от науката и технологиите до изкуството. При избор на тази тема върху банкнотите може да е показан силует, който може да представлява всекиго – съчетан с изображения от различни области, като например науката. Петата възможна тема е „Ръце – заедно строим Европа“.

При избор на тази тема на една от банкнотите може да бъде представена европейската ценност на правовата държава чрез изображение на ръка, която държи везните на правосъдието. Шестата тема е „Нашата Европа – ние самите“. При тази тема върху всяка банкнота може да е изобразена неповторимостта на отделния човек заедно със символите на европейските ценности. Седмата възможна тема е „Реки – водите на живота в Европа“. Сюжетът на тази тема, е че реките пресичат границите. Свързват ни помежду ни и с природата. При избор на тази тема върху банкнотите може да са изобразени европейски реки.

Европейската централна банка работи с идеята за запазване на сегашните номинални стойности на банкнотите – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. В еврозоната имаше и банкноти от 500 евро, но ЕЦБ спря да ги емитира преди няколко години и ги изтегля от обращение, защото те най-често бяха използвани в незаконни сделки.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *