УНСС бе съорганизатор в „Лятна академия по акредитация 2023“

По случай 25 години от създаването на Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) се проведе „Лятна академия по акредитация 2023“, в която Университет за национално и световно стопанство (УНСС) бе съорганизатор на два курса. Обученията се състояха на 25 август 2023 г. в Обучителния център на ИА БСА, гр. София. Взаимната инициатива е следствие на подписания Меморандум за сътрудничество между УНСС и ИА БСА, подписан на 16 декември 2021 г.

В курса „Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018 и БДС EN ISO/IEC 17020:2012“ взеха участие 10 човека, представители на различни организации от публичния и частен сектор. Обручители по темата бяха инж. Стойка Черкезова, водещ оценител на лаборатории за изпитване, и инж. Марина Георгиева, директор на Дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ (АООС) и водещ оценител и отговорник по качеството.

Лекторите запознаха курсистите с изискванията и прилагането на стандарта при акредитираните органи за системи за управление на качеството.

А курсът „Изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018“ предизвика още по-голям интерес като участниците в него бяха 23, сред които представители на Българска академия на науките (БАН), Министерство на отбраната (МО), Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и редица частни фирми. Лектор по темата бе инж. Стефан Янев – държавен инспектор в Отдел „Акредитация на лаборатории“ и водещ оценител.

Повече информация за събитието може да откриете тук.