Всеки пети българин стои на студено .

България е на първо място сред държавите членки на Европейския съюз по дял на хората, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл – 22,5 на сто, сочат най-новите данни на Евростат за 2022 година. Средно за населението на Съюза този показател е 9 на сто.
Сред страните с най-голям дял на хората, които не могат да поддържат дома си топъл, освен България, са също Кипър и Гърция – с по близо 19 на сто от населението, Испания – 17% и Румъния 15 на сто. На обратния полюс са Финландия (1,4 на сто), Люксембург (2,1 на сто), Словения (2,6 на сто), Австрия (2,7 на сто), Чехия (2,9 на сто), Швеция (3,3 на сто) и Естония (3,4 на сто)
В сравнение с 2021 година Евростат отчита нарастване с около 2 процентни пункта на хората от Съюза, които заявяват, че не могат да поддържат дома си адекватно топъл.
Както е известно в края на миналия месец изтиче срокът за общественото обсъждане
на проекта за изменение на закона за енергетиката В него, след дълги години на обсъждане и очакване, най-сетне е намерила място дефиниция на понятието енергийна бедност. Според нея „домакинство в положение на енергийна бедност е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година до официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди“.
Това означава, че енергийно бедни ще са всички, чиито доходи остават под линията на бедност, след като платят разходите си за енергия, посочват от „Активни потребители“. По изчисления на комисията за енергийна бедност това са над 2,8 милиона българи с доход под 722 лева на човек. Взима се предвид както доходът, така и състоянието на жилището.
Според изследване на агенция „Тренд“ над 47% от хората у нас смятат, че са бедни. Числото е близо до статистиката на МС, според която над 40% от българите имат затруднения да покриват сметките си за ток и парно. 2 милиона българи са енергийно бедни, някои остават без помощи за отопление
За изминалия отоплителен сезон с помощи за отопление са подпомогнати 301 732 лица и семейства, а очакванията на социалното министерство са след обвързването на подпомагането с линията на бедността от тази година, да бъдат обхванати с 8,5 процента повече и да достигнат 327 299 лица и семейства. Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 година г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *