Въздействието на ИТ върху климата се пренебрегва, а то се засилва

Въпреки цялото внимание, което се отделя през последните години на необходимостта бизнес организациите да станат по-екологични, областта на центровете за данни и останалата ИТ инфраструктура може да се подобри значително.

Влиянието на ИТ върху околната среда до голяма степен се пренебрегва, казва пред CNBC Мат Уорбъртън, главен консултант и ръководител на отдела за устойчиво развитие в консултантската компания ISG.

„Това е сложна тема, изискваща нови знания и инвестиции“, добавя той. Повишаването на енергийната ефективност на системите „може да бъде трудно за формулиране и обосноваване в контекста на други, по-традиционни инвестиционни решения, предвид многостранния характер на ползите, които обаче не са ясни на много хора“.

Основните области, които се пренебрегват до момента, са емисиите, водата и отпадъците от устройствата на работното място, казва Уорбъртън:

„Макар че центровете за данни, приложенията и архитектурите често са обект на внимание – и с право, тъй като те обикновено представляват най-голямата част от въздействието на ИТ, устройствата също имат много значителен принос“.

По думите му в перспектива е по-малко вероятно пренебрегването на въздействието на ИТ да продължи.

„ИТ директорите започват да виждат, че същите лостове, използвани за повишаване на устойчивостта, могат да намалят и разходите, без това да се отрази на качеството на преживяванията и гъвкавостта на бизнеса“, категоричен е той.

Освен това от ИТ директорите все по-често се изисква от техните колеги от ръководните нива и от по-широки групи заинтересовани страни да предлагат нови технологични решения за предизвикателствата на устойчивостта в рамките на бизнес операциите. А това води до бавно, но постоянно увеличаване на знанията и възможностите на ИТ отделите.

„Влиянието на ИТ върху околната среда, като дял от общото въздействие на бизнеса, се увеличава“, казва Уорбъртън. „Тъй като ключовите бизнес процеси като строителство, производство и транспорт се декарбонизират и стават по-устойчиви, използването на ИТ се ускорява експоненциално, което ще засили ролята им за кръговата диаграма.“

Въздействие на ИТ върху околната среда по сектори

Въздействието на ИТ върху околната среда е различно в зависимост от сектора. Според Кристин Мойер, вицепрезидент и водещ анализатор в Gartner, въглеродният отпечатък на ИТ е по-съществен за отраслите с по-висока интензивност на използването им, отколкото за останалите сфери.

„Това означава, че устойчивото развитие на ИТ е много по-важно в индустриалното производство, отколкото в банкирането на дребно например“, казва тя. „С други думи, ИТ отделът в банкирането на дребно може да е един от първите, които ще пристигнат целите за устойчивост, докато ИТ отделът в едно индустриално производство може да се окаже от последните.“

Стратегическата амбиция за устойчивост в рамките на една организация също може да играе роля за това кога се дава приоритет на ИТ устойчивостта, обяснява още Мойер и добавя:

„Предприятията, които са фокусирани главно върху спазването на изискванията за устойчивост, като акцентират върху специфичните разпоредби или върху оптимизацията на екологичното въздействие на марката, могат да оставят приноса на ИТ за по-късно. Понякога това може да стане пет или повече години след началото на пътуването към устойчивостта. Но ако стратегическата амбиция е пълна трансформация и промяна на правилата чрез нови продукти и услуги, от ИТ може да бъде поискан моментален принос.“

ESG, възобновяема енергия и ИТ с нулево нетно потребление

Технологичните лидери могат да предприемат стъпки, за да помогнат за намаляване на въздействието на ИТ върху околната среда в своите организации, посочва още CNBC и дава няколко съвета:

Създайте стратегия, базирана на ESG.

„Повече от половината от ръководителите използват електронни таблици за някои данни за ESG“, казва Мойер. „Това е евтино, но също така е нискокачествено и до голяма степен ограничава данните до ретроспективно отчитане.“

Но стойността на ESG отива далеч отвъд отчитането.

„Данните за ESG могат да стимулират финансовите резултати, да намалят риска и да ускорят напредъка в областта на устойчивото развитие“, казва тя. „ИТ директорите трябва да разработят стратегия за данните за ESG, която да надхвърля ретроспекцията и да помага за получаване на прозрения и предвиждането на бъдещи проблеми.“

Създайте базова линия на потреблението на енергия.

„Започнете с обобщаване на всички налични данни за емисиите, отпадъците и водата от технологичното си имущество“, казва на свой ред Уорбъртън. „Ще трябва да поискате голяма част от тази информация от доставчиците на технологични решения, така че екипите ви за управление на поръчките и доставчиците ще трябва да бъдат подкрепени.“

След това дайте приоритет на получаването на тези базови данни от всички центрове за данни, мрежови, облачни и работни устройства и управлявани услуги, съветва още Уорбъртън.

Базовата линия дава възможност на ИТ отдела да приоритизира инициативи за намаляване на въздействието на системите върху околната среда.

Обучавайте и стимулирайте служителите си да взимат устойчиви решения въз основа на данните.

Направете базовата линия видима и я използвайте за обучение на екипите. „Тези данни ще дадат възможност на вашите служители да се ангажират и да се чувстват овластени да променят ситуацията, което ще доведе до нови и креативни начини да станете по-устойчиви, без да увеличавате разходите“, категоричен е Уорбъртън.

Също така е разумно да се стимулира или да се задължи отчитането на базовите данни при вземането на решения.

„Наслагвайте данните върху съществуващи програми за трансформация като например миграция в облака или хибридна работа, за да им придадете устойчивост. Какви промени могат да се направят за намаляване, повторно използване или ремонт на ИТ активи? Какви ползи могат да бъдат постигнати? Прилагането на този подход може да идентифицира бързи печалби с минимално въздействие върху съществуващите приоритети“, пояснява още той.

Поставете цел за нулеви нетни емисии на ИТ разходите в сътрудничество с доставчиците на технологии.

Компаниите трябва да разработят пътна карта за устойчиви ИТ с нулеви нетни емисии, казва в заключение Мойер:

„Повече от 40% от компаниите от Fortune 500 имат цел за нулеви нетни стойности на емисиите. Ако едно предприятие има подобни цели, ИТ също трябва да се включи в тях. Приемете, че свързаните с ИТ емисии на парникови газове ще се увеличават с около 30% годишно. Включете възобновяемата енергия, центровете за данни и облачните услуги, цифровото работно място, данните и софтуера в пътната карта за нулеви нетни емисии на ИТ.“

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *