Неуважаеми г-н мин.председател, българските фермери не са терористи, по- скоро вие сте невероятен циник!

Уважаеми български потребители, доживяхме в цялата история на България след освобождението ни от турските  поробители , български  мин.председател да нарича хората, които изхранват българския народа  терористи. Същите тези селскостопански труженици, чиито предци  са съживявали  нацията ни след катастрофите  от воините.

Няма   подобни случаи и  в  цялата история на европейските народи, когато техни мин.председатели  се е гаврил с честта на своите народи, в т.ч. и тези на  Унгария, Полша,  Чехия, Словакия и Румъния.

Българския  мин.председател акад. Николай Денков може и да не прави разлика между кон и магаре, да не хващал в мотика в нежните си ръчички, но като  химик би  трябвало  да знае, че в компонентите на  бойните снаряди се съдържат и силно отровни съединения, които в условия на войната се отлагат в  почвите. След което същите съединения  замърсяват зърнените култури и преминават в хляба и фуража за животните за добив на месо, мляко  и  сухо мляко, както в случая  с тези от Украйна.

Убеден съм, че това се  знае и от голяма част от народните представители, подкрепили отпадането на забраната за вноса на зърнени култури от Украйна.

И въпреки това, всички те вкупом лазейки , защитават единствено интересите на САЩ и евроидиотите от ЕК, но не и здравето на българските потребители.

Заради това, българските фермери не са терористи. По-скоро акад .Николай Денков  е невероятен  циник. Единственото му извинение пред фермерите и българските потребители, които заслужават да консумират здравословни хранителни продукти е оставка. В противен случай акад. Николай Денков ще остане в историята като най-жалкия научен работник и мин.председател.

 

инж.Емил Георгиев,

председател на Федерация на потребителите в България