Санираните сгради ще са освободени от налози 10 години

Сградите в България, които са получили сертификат клас „А“ и сгради, които са достигнали нормата за „сгради с близко до нулево потребление на енергия“ – няма да плащат имотен данък за период от максимум 10 години – в зависимост от срока на сертификата. Това предвиждат промени в закона за местните данъци и такси, публикувани за обществено обсъждане.
Преференции, свързани с данъците за санирани сгради има от над десет години. Според сега действащите разпоредби освободени от данък са сградите с акт 16 от преди и след 2005 г. за срок съответно до 6 и 10 години. С новите текстове, внесени от Асен Василев се удължава срокът, в който не се плаща имотен данък за всички сгради с клас „А“, до максимум 10 години.
Освен това с промените се предлага и отмяна на критерия година на въвеждане в експлоатация на съществуващите сгради. Така финансовия министър Василев иска да се освободят от данъци всички санирани сгради, които имат енергиен клас „А“ за срока на действие на сертификата за максимум 10 години. Основната цел на предложените промени е именно стимулиране на санирането и обновяването на сградния фонд в страната.
Очакванията са да се освободят от данък само сгради, които са получили клас на енергопотребление „А“ или са достигнали нормата за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Отчитайки последните изменения в нормативната уредба за енергийна ефективност и завишените изисквания към енергийните характеристики на сградите, ще се добави още един стимул за постигането им, пише Асен Василев в мотивите си.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *