УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Центъра на НАТО за управление на кризи

Университетът за национално и световно стопанство сключи меморандум за сътрудничество с Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО по управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).

Споразумението бе подписано от директора на CMDR COE полковник Орлин Николов и от ректора на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.

В споразумението се определят принципите и приоритетите на бъдещото сътрудничество между двете организации, като основната цел е да се използва академичното знание и военната експертиза в областта на управлението на извънредни ситуации, устойчивост и реакция при бедствия.

Съвместната дейност ще включва още възможности за образование и обучение, научноизследователска дейност, както и предоставяне на експертни знания.

На официалната церемония присъстваха командният състав от CMDR COE, заместник-ректорът на УНСС по научноизследователската и международната дейност доц. д-р Михаил Мусов, ръководителят на катедра „Международни отношения“ доц. д-р Пламен Ралчев, както и ас. д-р Моника Панайотова и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, които ще бъдат координатори по споразумението.

Полковник Николов изрази задоволството си от възможността за задълбочаване на сътрудничеството с УНСС, надграждайки вече съществуващото взаимодействие с катедра „Международни отношения“. Той подчерта потенциалните направления за съвместни начинания, като обмен на информация и разработване на проекти, както и участие на студенти от УНСС в курсовете и стажантската програма на CMDR COE.