Има ли разминаване на съставките с етикета на протеиново барче?

Актове за стотици хиляди левове за търговия с хранителен продукт. Санкциите са наложени от Комисията за защита на потребителите, но фирмата вносител на продукта оспорва и твърди, че държавата се е превърнала „бухалка на конкуренти в бизнеса“.

Това е така нареченото протеиново барче или протеиново блокче. Стана много популярно последните години, купуват го със здравословни цели, спортисти или за определени диети, защото по идея е с по-ниско съдържание на захар и въглехидрати. Има няколко големи фирми у нас, които или внасят, или произвеждат протеинови блокчета.

Комисията за защита на потребителите е санкционирала една от тези фирми и твърди, че при нея има разминаване на съдържанието на блокчетата с това, което е посочено на опаковката им Т.е. вид заблуда на купувача. Засегната фирма обаче твърди, че няма проблем с барчетата, а че действията на КЗП са в услуга на конкуренти в бизнеса.

Комисията обяснява, че е изследвала и конкурентни продукти, като според заключенията ѝ в тях няма подобно разминаване. Засегнатата фирма обаче също е дала за изследване свои продукти –  в друга лаборатория в чужбина, и казва, че всичко им е наред.

Историята е изпълнена с противоречия и сблъсъци на заключения, като всичко в нея ни кара да се питаме на кого да вярваме?

bTV пита кое от двете противоположни твърдения е истината: Дали ние потребителите сме заблуждавани на пазара за този продукт, или пък държавата е станала нечия бухалка срещу бизнес за милиони. И двете твърдения са сериозни, тежки и от висок обществен интерес, и което и от двете да е вярното,  е недопустимо да се случва. Затова и хората имат право да знаят тази история.

Актове за хиляди левове и забрани за нелоялна търговска практика заради този продукт – шоколадово протеиново барче. Поводът – оплакване на клиент, че след като месеци е ял от вафлата – се е повишила кръвната му захар. Санкциите са от комисията за защита на потребителите – КЗП. Комисията твърди, че няколко вида от протеиновото блокче съдържат въглехидрати или белтъци, в повече от посоченото на опаковката им.

„Тука става въпрос за заблуда на потребителя. За храни, които са предназначени за силно таргетирана група хора, това са хора, които по някаква причина със специален режим на хранене, или било защото са спортисти. От направените лабораторни изследвания ние констатираме, че има съществено разминаване между съдържанието на продукта от това, което е указано на етикета. А дали това е опасно, не е от нашата компетенция“, каза Стоил Алипиев, председател на КЗП.

За да не правим реклама или антиреклама не споменаваме имена на фирми. Управителят на компанията вносител на продукта обаче не е съгласен с констатациите на държавната комисия и твърди, че зад санкциите на КЗП се крият други цели.

„Лично според мен е атака от конкурентна фирма, но това нещо няма как да го докажем към момента, въпросът е, че използват КЗП, за да разчистят сметките си с нас, което е абсурдно. Първо ние сме на пазара от 6-7 месеца, явно влезли сме в полезрението на конкурентна фирма, те очакват явно през КЗП да ги ползват като бухалка, което е абсурдно, разбирате ли“, смята Виктор Атанaсов, управител и собственик на фирма.

Къде е истината? Историята започва през пролетта, когато държавната КЗП получава сигнал на недоволен потребител.

„Потребител се жалва, че консумирал продуктите от една година. И че не си е сменил хранителния режим, но въпреки това кръвната захар му се е повишила. Още тогава светва червена лампичка за нас, защото ние сме на пазара едва от октомври 2022 и няма как този потребител да консумира една година от нашите продукти. 6 месеца сме на пазара“, обясни Виктор Атанaсов.

„Сигналът е постъпил от сдружение за защита на потребителите. Дали човекът съществува, той най-вероятно съществува разбира се този физически субект, дали е получил стомашно неразположение, колко време е консумирал, тези факти не са относими, не подлежат на установяване от наша страна. От наша страна подлежат на установяване единствено и само факти дали има, или няма разминаване в съдържанието с това, което е написано в опаковката“, казва Стоил Алипиев, председател на КЗП.

Така през пролетта инспекторите изземат блокчета от търговската мрежа и ги дават за изпитване в лаборатория в Пловдив. Там според протоколите е установено разминаването – например 37,50 грама въглехидрати при едва 8,4 грама по етикет за едно барче. Подобни отклонения са посочени и за втори вид от блокчетата на същия търговец. От фирмата обаче сами запитват по имейл лабораторията дали може да установи точно съдържанието на въглехидрати от нейния продукт. Отговорната лаборантка им пише: „методът, по който работим (и всички лаборатории в България) не може да утаи цялото количество фруктоолигозахариди и инулин.“

Лично пред bTV същата лаборантка потвърждава и обяснява думите си.

„Това са много специфични продукти. Методът ни е за продукти, които нямат добавени полизахариди. При такъв тип барчета, той не може да отчете всички техни фибри и инулин. Не можем да сме сигурни в точното им количество, а оттам и в съдържанието на общите въглехидрати“, обясни Силвия Янакиева, отговорник сектор физикохимични изпитвания в лаборатория.

Каним за позиция управителя на лабораторията, но отговор засега нямаме.

„Важно е тя да има акредитация по утвърден стандарт, каквато всъщност акредитация притежава тази лаборатория. Мнението на един служител на лабораторията не може да бъде съпоставимо с документ, получен от Изпълнителната агенция по акредитация. Запечатали сме и т.нар. арбитражни проби от продукта при проверките, които всяко заинтересовано лице, може да поиска да даде за изследвания в друга лаборатория“, заяви Стоил Алипиев.=====

Има ли, или няма проблем с протеиновото блокче – питаме и компетентния държавен орган в проверките на храни у нас – Българската агенция за безопасност на храните(БАБХ).

Пак през пролетта потребител е сигнализирал и там, че вафлата е твърде сладка и не се чувства добре от нея. Първоначално в едно от иззетите блокчета тук също са засекли повишено количество на въглехидрати. После обаче установили, че апаратурата е отчела като въглехидрати вещества, които нямат енергийна стойност, казват от агенцията. Агенцията твърди, че блокчетата, нито са опасни, нито с разминавания по етикет.

„Не считаме, че с продукта има проблем по отношение на захарите“, казва Бистра Иванова, нач. Областна дирекция по безопасност на храните София – град (БАБХ).

Във вашия протокол сте написали „Видно от представените документи информацията в тях потвърждава съответствието между хранителната информация на опаковката. И посочените в спецификацията показатели.

Точно така.

Има много инструменти, с които това може да се докаже.

Ние не считаме, че има нещо, което е останало неотговорено и съществува някакъв проблем. Ако имаше макар и минимално съмнение, че нещо с продукта не е наред, би следвало той да бъде нотифициран и проверяван в Италия.

Така две държавни институции и използваните от тях лаборатории сблъскват заключенията си. КЗП казва, че протеиновото блокче въвежда в заблуда, а Агенцията по храните – че всичко му е наред.

„Зрителят тук ще се попита дали някоя от двете институции не лъже. Първо ние сме взели повече продукти, второ от този протокол, който вие показвате, на мен не ми става ясно по какъв стандарт и начин са изследвани продуктите. Ние се произнасяме по актуален стандарт, тази лаборатория има акредитация. В нашите компетенции е да извършваме всякакви проверки. Дали потребителят купува под заблуда“, казва Стоил Алипиев, председател на КЗП.

Така на поредно заседание, тричленната комисия за защита на потребителите, решава с два гласа „за“ и един „против“ да забрани твърдяната нелоялна търговска практика и в големи хранителни вериги. На тях са съставени актове за нарушения, че продават вафлите.

„Стотици са актовете, всеки един от тях е на стойност 25 000 лв. В момента една от големите вериги в България изведоха нашите продукти от пазара до изясняване на случая. И нашите продукти са премахнати от регалите им, като така търпим освен финансова загуба, вече и имиджова. Стотици хиляди левове загуби. В над 6000 обекти сме, а те атакуват 2 големи вериги“, обясни управителят и собственик на фирма.

Фирмата и засегнатите вериги обжалват пред съда. Вече има и съдебно решение по жалба на фирмата срещу една от заповедите за нелоялна търговска практика. Тук КЗП губи спора – съдът отменя наложената забрана като противоречаща на закона и осъжда комисията да плати 1050 лв. адвокатски разноски на жалбоподателя. От Министерството на икономиката, на което е подчинена държавната комисия изказаха притеснение, че над 100 акта на КЗП може да паднат в съда.

„Това, че има произнасяне на първа инстанция нищо не означава в цялостната картинка. Да, разбира се, ние обжалваме, нека да изчакаме последна съдебна инстанция“, каза Стоил Алипиев, председател на КЗП.

Удар срещу нечий бизнес или реална защита на родния потребител са действията на КЗП срещу протеиновите барчета? Споровете около тях продължават. От Министерството на икономиката казаха, че описаният случай и още няколко сигнала срещу работата на КЗП са предизвикали проверки на инспектората на ведомството. Инспекторите са потвърдили сигналите срещу КЗП, каза заместник-министър Шотев, без да уточни колко и за какво са те.