Какво се прави, ако не ни изплатят навреме заплатата

Трудово възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго.

Ако трудовото възнаграждение се изплаща на два пъти месечно – авансово и окончателно, забавата ще е налице, когато е просрочена както датата за авансовото плащане, така и отделно датата на окончателното плащане. Какво може да се направи, ако не ни изплатят цялата заплата, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Хората в по-голямата си част са предани на своята работа, като чрез заплащането за труда си се стремят да поддържат и добро семейно благополучие. В практиката имах случай с работници в малка строителна фирма, които имаха нелеки задължения да извършват различни строителни дейности. С времето обаче работодателят започнал да не изплаща нито навреме, нито цялата заплата.

Въпросния работник във фирмата споделил проблема с колегите си, като след това разбрал, че същият проблем ги засяга и тях. Те решават да се срещнат със специалист в трудовото право, за да разберат как да се защитят от неизплащането на заплатата.

В тези случаи законът е на страната на работещите, защото всеки работник има право да получава своята заплата навреме. Една от законовите процедури е работникът или служителят да напусне работа без предизвестие.

istock
istock

За да може работещият да напусне работа без предизвестие поради тази причина, преди всичко следва да е налице забава от страна на работодателя да изплати дължими плащания на работника или служителяЗабава е налице, когато съответните дължими плащания са станали изискуеми, съответно е настъпил моментът, в който те следва да бъдат изплатени. Такъв момент следва да е установен в трудовия договор, вътрешните правила за работната заплата и др.

 

Следва да се има предвид обаче, че в Кодекса на труда е уредено гарантирано изплащане на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително, ведно със законната лихва. Ако плащането е съобразено с тези изисквания, то поведението на работодателя при тази ситуация не може да се окачестви като нарушение, даващо основание за прекратяване на трудовия договор без предизвестие.

Благодарение на проведените разговори и срещи и след като бяха събрани доказателства за неизплащането на заплатите, ощетените работници решиха да предприемат юридически действия срещу работодателя в некоректната фирма, като представиха исковете си пред съотвения съд.

istock
istock

 

След няколко съдебни заседания, съдът взе решение в подкрепа на работещите, а работодателят и фирмата му бяха задължени да платят всички неизплатени заплати, наред с лихвата и разноските по съдебните процеси.

След тези процедури работещите най-после получиха своите трудови възнаграждения и се почувстваха облекчени, че е спазено съответното съдебно решение. Тук припомням, че при прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в тези случаи, работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.

Описаната ситуация от практиката е пример как специалист със знание в трудовото право може да помогне на работниците да защитят своите права, когато са изправени пред неизплащане на заплати и нарушение от страна на работодателя. Този случай подчертава важността на събирането на доказателства и консултирането с професионален юрист, за да се гарантира справедливост и законност в работния процес.

Справка:

чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 245 от Кодекса на труда

чл. 221, ал. 1 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *