“Люлин“ е нашият дом, може да бъде чист, зелен и сигурен

„Люлин“ е нашият дом, той може да бъде уютен, чист, зелен, подреден, сигурен и достъпен. Зависи от всички нас – да го направим заедно. Това каза кандидатът на МК „БСП за България“ за кмет на „Люлин“ Тони Попов по време на откриването на предизборната си кампания.

Той представи приоритетите в предизборната си програма за развитието на най-големия столичен район, разделени в три части – деца, среда и възможности.

Попов обясни, че планира изготвянето на ясна стратегия за развитие на район „Люлин” и нова инвестиционна програма.

Според него трябва трайно да се реши проблема с местата в детските градини, чрез реорганизация и разширяване на сега съществуващите.

Кандидатът за районен кмет е предвидил подобряване на условията за спорт, чрез връщане на колективните спортове в училищата в района и изграждане на нова спортна инфраструктура.

„Трябва да се прекрати строителството в зелените площи и междублоковите пространства, както и за се разширят възможностите за паркиране, чрез изграждане на нови паркинги, премахване на всички изоставени автомобили, изграждане на буферни паркинги около метростанциите“, счита Тони Попов.

Той посочи, че подобряването на състоянието на междублоковите пространства може да се постигне чрез изграждането на еднотипни зелени площи, изграждане на нови детски и спортни площадки и реновиране на стари.

„Разширяване на връзките със „Западен парк”, чрез изграждане на два нови входа и алеи, съответно от страната на „Люлин”7 и „Люлин”6, изграждане на велоалеи, свързващи „Люлин” със „Западен парк” и централната част на София са сред целите, които си поставя Попов, както и реализиране на проект за разширяване и цялостен ремонт на бул. „д-р Петър Дертлиев” и извеждане на тежкия трафик от района.

Тони Попов ще провежда реални обществени обсъждания по важни за гражданите въпроси, чрез създаването на обществен съвет към кмета на район „Люлин”.

„Ще подобрим административния капацитет на районната администрация, чрез въвеждане на механизъм за административно обслужване, основан на принципа: гражданин-администрация-обратна връзка и решение в срок“, планира кандидатът за кмет на „Люлин“

Той счита, че е необходимо въвеждането на нов подход за действие на администрацията при подаване на сигнали от граждани, чрез обособяване на звено за „бърза реакция и превенция”, предназначено за предприемане на действия при възникнали инфраструктурни, благоустройствени и транспортни проблеми.

В програмата на Попов важно място заема и темата за сигурността.

Според него може да се намали престъпността в района, чрез повишаване на взаимодействието с 9 РПУ-СДВР, изграждане на видеонаблюдение и обособяване на звено за „обществена безопасност” в администрацията.

„Ще подобрим бизнес климата в района и възможностите за реализация, чрез създаване на благоприятна конкурентна бизнес среда и подобряване на административното обслужване за фирмите. Ще създадем и експертен съвет към кмета на район „Люлин” с цел подпомагане разработването и реализирането на инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на ЕС и Столична община“, изтъкна Тони Попов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *