„Скулптура и рисунки“ на проф. Иван Славов

Изложбата на проф. Иван Славов представя една селекция с 15 рисунки и общо 11 голямоформатни скулптури, създадени през последните две години специално за музей-галерия „Анел“. Това са кавалетни произведения в нетраен материал – гипс, оцветени с червена глина, а има и от асфалтова хартия. Скулптурите са моделирани с подчертано силна стилизация, в които пластичната форма се конструира от преливането на изпъкнали в вдлъбнати обеми, с една ясно изразена емоционална и пластична динамика. Така освободен от строгите канони на традиционната скулптура, Иван Славов развива богатството на своя стил, чрез умелото използване на пластичните и изразни качества на различните материали с които си служи като камък, гипс, глина, асфалтова хартия, месинг, мрамор, с прилагането на полихромия и др.Професионалните похвати, които използва при реализирането на кавалетната и монументална скулптура, на декоративната скулптура в градска среда, имат различни пластически решения и при трансформиране на елементите в композицията в знак, символ, стават носители на друг метафоричен смисъл. Това се вижда от фотосите на реализираните в градска среда проекти на проф. Славов.

Скулптурните фигури в изложбата имат характерните за стила му обобщени като обеми и силует форми. Те са с пластично разработена повърхност от фактурни мазки, щрихи и прорези в „меки“ форми, които създават едно „тактилно“ усещане за оставени следи по живата материя. От образа на олимпиеца в класическата борба, спортиста Александър Томов, проф. Славов извежда портрета от неговия традиционен, класически вид и го разработва пластично в един мощен обем, с едри форми, които емоционално внушават сила и благородство. Към тази тематика е скулптурната фигура „Гимнастика“.

Съдържателната страна на произведенията в изложбата – скулптура и рисунка, имат широк диапазон и обхващат вечни теми като „Майчинство“, митологични като „Минотавър“ ,„Кентавър“, „Икар“, духовни като „Прошка“, „Нирвана“, „Христос“, „Йоан Кръстител“ и друг с автобиографичен подтекст като „Баща ми“, „Изненада“, „На брега“, „Защо“, „Под душа“ .

В експозицията са включените рисунки си кореспондират прекрасно със кавалетната скулптура. Те са изпълнени артистично в смесена техника, комбинация на туш, акварел, гваш и колаж. Това са силни по въздействието си произведения, изразяващи умело уловено моментно движение на фигурите, предадено с жестово полагане на линиите и на фоновете, и с контрастно изграждане на фигуралните елементи в пространството. В портретните и актовите си рисунки, проф. Иван Славов умее да превърне личните си истории и преживявания в ярки, запомнящи се образи, които носят очарованието на неподправената интимна емоция или силата на духовните и свети образи.

Пламена Димитрова-Рачева,