Вече и шефовете на музеи ще декларират публично имуществото си

Още куп хора, заемащи ръководни държавни длъжности, трябва вече да са подали декларациите си за имущество и интереси пред новата Комисия за противодействие на корупцията. Новият закон влезе в сила на 6 октомври и даде срок до 6 ноември за подаване на встъпителни декларации.

Новият закон вмени задължение да декларират публично имуществото си на ръководителите и органите на управление и контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие, представителите на държавата или общините в такива юридически лица, началниците на регионалните управления по образованието, директорите на областните дирекции „Земеделие“ и шефовете на териториалните дирекции на службите за сигурност, както и местните шефове на агенциите по храните.

Сред новите хора, чието имущество вече ще е публично, са и шефовете на национални музеи, членовете на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“. Тук влиза и началникът на отбраната, ръководителят на Инспектората на министъра на правосъдието, секретарят на ЦИК.

С новия закон се въвеждат и нови обстоятелства за деклариране. Като договорените лихви по кредити, например, криптовалути и участие в граждански дружества, тайни и неформални организации и общества. Публичните личности вече нямат право да скриват данни за имената и имуществото на лицата, с които живеят на съпружески начала. И според настоящия закон задължените лица не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права.

От закона обаче са отпаднали служителите в администрацията на президента и в тази на законодателната и съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към ВСС и т.н. Отпадат и нотариусите, съдиите по вписванията и държавните и частните съдебни изпълнители. До 6 октомври те бяха задължени да подават декларациите си пред органа, който ги е избрал или назначил.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *