Вече са събрани необходимите 10 000 лв. от дарителската инициатива на ректора за закупуване на робот за раздвижване на ръка на деца с церебрална парализа

Минути след като обяви, че са необходими само 1500 лв. за да бъде закупен SYREBO HR3E, апарат за роботизирана терапия за ръка, който струва 9900 лв. с ДДС, дарител, пожелал анонимност, преведе недостигащата сума и изпрати лично съобщение на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Така директорът доц. д-р Иван Чавдаров ще може да оборудва специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ с още един високотехнологичен апарат, производство на един от световните лидери в тази област. Апаратът отговаря на световните стандарти за качество на медицинска апаратура и имат знак за европейско качество CE, което е гаранция за стабилност на параметрите и функционалните им възможности.

SYREBO е иновативна роботизирана система, която интегрира активна и пасивна рехабилитация във всички фази на рехабилитацията за възстанвяване и повторното приучаване на моторните функции на ръката. Иновативните режими на работа на SYREBO позволяват много висока ефективност на рехабилитацията и по бързо възстановяване на пациентите сравнено с класическите методи. Ръкавицата на SYREBO улавия слабите движения на пациента и подпомага довършването на упражнението. Единият от режимите „Иновативна огледална терапия“ позволява здравата ръка чрез сензорна ръкавица да задава огледално движение на засегнатата ръка. Има режим позволяващ симулация на основни ежедневни дейности, както и режим „Интерактивни Игри“, в който чрез анимирани игри и задачи, показвани на екрана на SYREBO или на Апликация на телефон или таблет, може да се тренират различни движения, ангажирайки интерактивно пациента и утвърждавайки автономността на движението.

„Щастлив съм. Хората в УНСС и приятелите на университета доказаха, че носят голям дух и на практика демонстрирахме, че „Духът прави силата“.  Вярвам, че роботиката има огромен потенциал да подобри качеството на живот на децата церебрална парализа и така да им осигури  възможност за собствен избор, себереализация и социална интеграция“, каза проф. Димитров. Така ректорът на УНСС отбеляза своя 60-годишен юбилей.