Патова ситуация след решение на ВАС за Драгалевския лифт

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Софийския административен съд, което задължава „Витоша ски“ да ремонтира, възстанови и заздрави фундаментите и носещите стълбове на затворения Драгалевски лифт.

Съоръжението беше спряно преди 6 години от собственика, поради предписание на технически надзор, заради опасно подали стълбове, които предизвикаха няколко инцидента.

Решението на ВАС е невъзможно за изпълнение. В действащия план за управление на Природен парк Витоша не е предвидена подмяна на двете части на Драгалевския лифт, въпреки че той е на повече от 65 години.

Другият нерешим проблем, е че Планът забранява новото строителството на територията на целия парк. За да се подменят пропадналите и разцепени стълбове, трябва да се изкопаят, кофрират и излеят нови бетонни фундаменти. За да се случи това, главният архитект на София трябва да издаде разрешение за строеж. Нещо, което той не може да направи, защото е  забранено.

От над 8 години в Министерство на околната среда и водите отлежава изработеният, но не приет, нов план на парк Витоша, за който са дадени 600 000 лв. В него дейностите по подмяна на старите лифтове с нови са разрешени, но след изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС).

Новият план не се одобрява, заради силният натиск на зелените неправителствени организации, които от 15 години саботират изграждането на нови лифтове и писти на Витоша. Главната причина обаче е бездействието на Столична община и Министерството на околната среда и водите.

Решението на Върховния административен съд не само, че не помага за разрешаване на казуса с лифтове на Витоша, а ги задълбочава. Докато Министерство на екологията и Министерски съвет не одобрят новия план, нищо в парка не може да се случи.

 

Източник