Среща на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки

Два са водещите приоритета на членовете на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) през 2024 г. На първо място това е подготовката на дружествата за членството на България в еврозоната. Вторият акцент ще падне върху нелегалния внос на нехранителни стоки от Турция. Това обяви изпълнителният директор на АТНС Галин Попов на втората годишна среща на асоциацията, провеждаща се в столичния хотел „Хаят“.

Както и през 2022 г., така и тази вечер, Галин Попов запозна публиката с резултатите от най-новото национално представително проучване на пазара на нехранителни стоки за потребителските нагласи в страната. Изследването е проведено от “Маркет линкс“ под формата на преки интервюта с 1011 души от всички областни града на България.

Тазгодишното проучване показва, че големите магазини и вериги са най-предпочитаните места за пазаруване на мебели, строителни материали и стоки за домакинството (62,5 процента агрегирана относителна стойност).

На второ място (с агрегиран дял от 12 на сто) се нареждат малките квартални магазини. Те са предпочитани най-вече за стоки за домакинството.

Пазаруването онлайн е на трето място с агрегиран процент от 9 на сто. Този канал е предпочитан най-вече от младите потребители и такива на средна възраст. Най-честите покупки онлайн, според проучването, са книги, спортни дрехи и обувки, спортни аксесоари, както и различни стоки за домакинството.

Като повод за размисъл определи Галин Попов дела от 47 процента от участниците в проучването, които заявяват, че не пазаруват онлайн.

За най-активни купувачи онлайн могат да се определят пазаруващите поне веднъж на три месеца, сочат направените изводи от данните в проучването.

Търговските точки в МОЛ генерират близо 8 на сто от крайния резултат, като от АТНС си обясняват ниския относителен дял с факта, че МОЛ-ове има само в големите областни центрове на България, заедно с набора от стоки, използван във въпросника по изследването.

Разнообразието от стоки и марки и цените са двете основни причини за избора на места за покупка на нехранителни стоки, съответно с агрегиран дял от отговорите от над 50 на сто и 48 процента. За близо една трета от респондентите цялостното преживяване и обслужване има определящо значение.

По отношение на физическите магазини над половината от участниците (57 процента) не се ръководят от определен модел на покупка на нехранителни стоки. Втора отличителна черта на потребителите е предпочитанието на 17 на сто от интервюираните да пазаруват извън работно време през седмицата. Това са основно купувачи от големите градове (30 процента). Съботните покупки се практикуват от -14 на сто от респондентите, а други 10 процента предпочитат да пазаруват в работно време през седмицата.

Асоциацията е създадена в края на 2021 г. в резултат на въвежданите тогава противоепидемични мерки. Членовете разполагат с общо 105 търговски обекта в страната в 13 областни града с над 3000 наети служители. Оборотът им за тази година надхвърля 600 милиона лева. Планираните за 2024 г. инвестиции от представителите на АТНС възлизат на 130 милиона лева, обяви Галин Попов.