10 учители получиха наградата на МОН „Константин Величков“

Десет български учители бяха отличени за своята работа и принос към образованието в Деня на народните будители, когато се връчват наградите „Константин Величков“ на Министерството на образованието и науката.

„Първи ноември е празник на българското образование и просвета. В класната стая, в учебните зали в университета се случва бъдещето днес. Имаме историческата отговорност да следваме заветите на будителите и да ги предаваме на децата, учениците и младите хора“, каза в приветствието си към участниците в церемонията министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Той отбеляза, че наградата е на името на велик българин и народен будител – Константин Величков. Човек, който е книжовник, министър на просвещението и е допринесъл за духовното и обществено развитие на България.

„Вие сте будители, но и хора, които правят така, че нашите деца и ученици да се развиват не само овладявайки знания и изграждайки умения, а преди всичко като формирате ценности и поведение в тях на истински българи. Вие сте тези, които градите бъдещето на нашата образователна система“, каза министърът. Той подчерта, че отличените използват подходи, които МОН иска да се реализират навсякъде – във всички училища, във всички класни стаи. „По-компетентностно ориентирано обучение и обучение, което е основано на интереса, на желанието, на мотивацията – не само Вашата, но и на учениците, с които работите. Вие работите с талантливи деца, но и с такива, които трябва да се привлекат и устойчиво да останат в образователната система“, каза министърът преди да връчи грамотите на учителите.

В категория „Работа с ученици с изявени дарби“ награда получиха Мариана Анастасова и Ева Божурова. Мариана Анастасова е старши учител по физика и астрономия в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас. Доказателство за нейната целенасочена работа са постигнатите високи резултати от нейните ученици в областта на физиката и астрономията. Много от тях печелят призови места и медали на международни, балкански и национални състезания, форуми и олимпиади по физика и астрономия.

Ева Божурова е старши учител по природо-математически учебни предмети в ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“ във Варна. През годините тя всеотдайно е подготвила стотици ученици от цялата страна за участие в националната и международната олимпиади по астрономия и астрофизика, в национални и международни конкурси, конференции и състезания. Г-жа Божурова е един от лекторите на школите за подготовка на националните ни отбори за Международната олимпиада по астрономия и ръководител на Националния отбор по астрономия.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ бяха наградени Илия Вълчев и Стефан Милчев. Илия Вълчев е педагогически съветник в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград. Той прилага най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости и агресия – тема, която става все по-проблемна и търсим решения, за да бъде училището сигурна и спокойна среда за деца и учители. В този дух неговият опит ще бъде полезен за споделяне от цялата ни система. Като част от екипа по обхват той е помогнал за реинтегриране и връщане на ученици в училище – в ПГ по икономика „Иван Илиев“ няма отпаднали от образователната система ученици.

Стефан Милчев бе отличен за работата си като педагогически съветник в СУ „Пейо Яворов“ в Сливен. Като член на Координационния съвет за справяне с тормоза и агресията той има роля в превантивната възпитателна дейност с цел намаляване противообществените прояви на учениците. Той подпомага психичното развитие на учениците и създава условия за изграждане на защитна мрежа за интервенция в случаите на тормоз в училище. Две поредни години негови ученици печелят призови места на Националната олимпиада по гражданско образование.

В категория „Постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система“ тази години наградите бяха за Пламен Динев и Галина Сакарова. Пламен Динев е педагогически съветник в СУ „Христо Смирненски“ в Стара Загора. Неговата работа е изключително трудна като част от екипа за обхват – в неговото училище 100 % от учениците са билингви, с ниска мотивация за учене. Но в СУ „Христо Смирненски“ няма ученици, отпаднали от образователната система. Г-н Динев работи активно с родителите за създаване на положително отношение към образованието, организира разнообразни извънкласни дейности в училището – спортни празници, тържества с ученици и родители, благотворителни инициативи. Включването и на родителите подпомага процеса на осмисляне на образованието като ценност.

Галина Сакарова е директор на Средно училище „Трайко Симеонов“ в Шумен. През 2014 г. тя поема училище със затихващ прием и негативна обществена оценка към институцията, в която 98 % от учениците са от уязвими групи. В момента устойчиво се редуцира вторичната сегрегация на образователна институция, като 89 % от учениците завършват успешно средно образование. Устойчива е тенденцията за продължаване на образованието след придобиване на средно образование. Образователната практика на „пречупване на вторичната сегрегация“ е представена от Галина Сакарова пред Европейската комисия през април 2023 година.

За „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ бяха наградени Даниел Симеонов и Венцислав Начев. Даниел Симеонов е учител по английски език в ОУ „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит. Там е създадена първата по рода си в България паралелка с изучаване на кинопедагогика. Г-н Симеонов и учениците му от киноателието на инициативата „Киното, сто години младост“ участват с работата си нееднократно на национални и международни инициативи, свързани с кинообразование. В образователния процес е новатор, който умело трансформира учебното съдържание в интерактивни и адекватни за нуждите на 21 век методи на познание, използвайки всички налични съвременни дигитални ресурси и инструменти, каквито предполага модерното образование. За да бъде адекватен на съвременните предизвикателства, Даниел Симеонов участва и споделя опит на училищни, национални и редица международни събития.

Венцислав Начев е учител теоретично обучение в Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Той е с доказан принос в развитието на способностите и компетентностите на учениците в областта на компютърните, природните науки и технологии, създател е на иновативна киберфизична лаборатория по роботика и вградени системи, достъпна за програмиране на физически роботи от ученици от всяка точка по света, прилага иновативни и интерактивни методи за обучение на учениците, има високи постижения в професионалната си област. През учебната 2022-2023 Начев започва създаването на „Киберфизичната лаборатория по роботика и вградени системи“ и ръководи клуб „Роботика и мехатроника“ за ученици с интереси в програмирането на хуманоидни роботи и индустриални роботи, като споделя своя опит и постижения с други училища в страната.

В Деня на будителите МОН връчва награди на учители, който работят по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“. Тази година бяха отличени Иванка Ваклинова и Галина Мизова от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик. Като директор Ваклинова мотивира учителите да участват в множество програми и проекти, които допринасят за обогатяване на училищния живот и материалната база. Г-жа Ваклинова е отличена след спечелено първо място в конкурса за най-добър урок в културна институция на тема „Човекът и природата – спиралата на живота“ с интегрирано учебно съдържание по български език и литература и по биология и здравно образование, представен в Художествена галерия „Станислав Доспевски“ в Пазарджик. Галина Мизова е старши учител по биология и здравно образование също в Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“. Тя е член на национални и регионални комисии за проверка и оценка на изпитни работи от Националното външно оценяване, ДЗИ и олимпиадите по биология и здравно образование. Тя формира умения за извличане на информация от различни източници, използва проектния подход като начин за стимулиране интереса на учениците. Г-жа Мизова има множество публикации, полезни за развитието на образованието.

Освен грамоти учителите получиха и по 1 000 лева парична награда.

С песни и танци учениците от 140 СУ в София поздравиха отличените и екип в МОН за празника.

Специален поздрав към наградените и всички в образователната система отправи председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Тя посочи, че днешните учители оставят своята диря в развитието на съвременното българско образование. „От тази година започваме новата трансформация в образователната система – това са дигитализацията и изкуственият интелект. Правим това за нашите деца и ученици, защото те ще живеят в този свят, те ще боравят и ще сблъскват с истината и лъжата която им се поднася от много информационни канали“, каза тя.

По-рано днес министър Цоков връчи на Янка Такева Националната награда „Сендов“, учредена от Университета по библиотекознание и информационни технологии за цялостен принос в образованието. С награда „Сендов“ бяха удостоени и проф. Сергей Игнатов в категория „университетски преподавател“ и Милко Багдасаров в категория „учител“.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *