Елаците-Мед с награда в класацията TRUE LEADERS на ICAP CRIF in Bulgaria

Елаците-Мед АД за поредна година получи награда в класацията TRUE LEADERS на ICAP CRIF in Bulgaria, като лидер в добивния сектор.
Престижната награда бе връчена на тържествена церемония на инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“ от Румяна Методиева, финансов директор на „Амюснет“.
„Тази награда, ние от Елаците-Мед АД я приемаме като признание за усилията и труда, който полагаме в добива и преработката на медна руда – суровина ключова за енергийния преход на ЕС. Тя е оценка за нашия екип и искам да благодаря на работници и служителите, някои от които и в момента са на работните си места, че въпреки предизвикателствата успяват да постигнат отлични резултати и компанията да се развива устойчиво, с грижа към местните общности и околната среда“, каза инж. Димитров при получаване на наградата.
За 11-та поредна година TRUE LEADERS на ICAP CRIF отличава компании, които отговарят едновременно на измерими и обективни критерии, без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване.
На тържествената церемония присъстваха над 250 висши мениджъри на водещи български и международни компании, както и представители на търговски камари и браншови организации.