Парламентът отхвърли исканията на зелените за промени в Конституцията

Народното събрание отказа да приеме, предложените от „Зелено движение“, промени в Конституцията. Еколозите поискаха в основния закон да бъдат включени текстове, които  засилват тяхното влияние върху процесите по одобряване на инвестиционни проекти.

В България има 11 природни парка и 3 национални. Обявени са 565 защитени местности и 55 резервата. Във всичките от тях са забранени човешки дейности. Защитените територии включват земи, гори и водни площи, независимо дали собствеността е държавна, общинска или частна. На тези места са забранени обработването на земя, риболова, добиване на дървен материал и дори засаждане на овошки. Не се допуска ограждането на имотите, включително и частните.

Същевременно, собствениците и ползватели не могат да ограничават движението по пътеки и пътища, които минават през имотите им. Тоест хората не могат да владеят и използват земите и горите, които са им по наследство или закупени преди влизане в сила на Закона за опазване на околната среда.

На практика това е форма на национализация, чрез използване на екологичното законодателство.

Какво поискаха зелените?

Както обичайно еколозите пуснаха онлайн подписка. Тя продължи над три седмици и резултатът от нея беше доста скромен, което е мерило за все повече намаляваща подкрепа към зелените.

В подписката те настояваха в Конституцията да се включи, че „горите, реките, пасищата и влажните зони трябва да се съхраняват за бъдещите поколения“.

Този текст не е случаен.

Преди по-малко от месец еколозите направиха цяла кампания с искане да се забрани пашата на домашни животни в Природните и Национални паркове. Това им желание бе отхвърлено.

Другото, което представлява интерес е включването в предложението на „влажните зони“. Това са места, за управлението на които, еколозите са усвоили и продължават да усвояват десетки милиони лева.

Особен интерес за финансирането на зелените неправителствени организации представляват и горите. Докато имаха влияние в институциите, зелените успяха да наложат в нормативните документи въвеждане на класификация „гори във фаза на старост “ и „гори с висока консервационна стойност „. Общата им площ е около 13% от всички горски масиви. Това означава, че в тези 13% всичко е забранено.

Например, ако някой иска да изгради лифт, хотел, хижа или нещо друго, той подава документи и се оказва, че съобразно горско-стопанският план , по трасето или на мястото има „гори във фаза старост“, и получава категоричен отказ за своя проект.

По отношение на реките ситуацията е подобна. Основната цел е блокиране изграждането на напоителни системи и  нови  водно-електрически централи.

Явно за зелените е малко, че Натура е 35% от територията на страната, и че на 40 000 кв. км. държавните, общинските и частни инвестиционни проекти са силно ограничени.

Предложените от зелените промени в Конституцията обслужват единствено екологичните НПО, за да имат още един силен мотив, когато имат интерес да блокират даден проект. Независимо дали е магистрала, тунел, мост или лифт.

Добрата новина е, че въпреки натиска, депутатите отхвърлиха предложението на „Зелено движение“ и не допуснаха още една възможност за екологичен рекет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *