Изпълняващият длъжността посланик на Обединените арабски емирства се срещна с ректора и изнесе лекция в УНСС

Изпълняващият длъжността посланик на Обединените арабски емирства  д-р Хамад Алауади посети УНСС и се срещна с ректора проф. д-р Димитър Димитров.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството в образователната, научноизследователската сфера и иновациите.

Предмет на разговора бяха и бъдещи партньорства между УНСС и университети от ОАЕ чрез осъществяване на мобилност, разработката на проекти, научни изследвания и организиране на съвместни инициативи.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че развитието на сътрудничеството с ОАЕ е важно за УНСС, като се има предвид напредъка и добрите практики на страната в областта на иновациите и технологичния трансфер.

В зала „Академична“ проф. д-р Димитър Димитров показа на д-р Хамад Алауади портретите на личностите, удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“. Последните три звания са връчени на доц. д-р Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд, която е възпитаник и преподавател в УНСС, Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия (ЕК) по въпросите на икономиката в интерес на хората и Димитър Радев, управител на БНБ.

В рамките на посещението си по инициатива на катедра „Недвижима собственост“ д-р Хамад Алауади изнесе лекция пред студенти и преподаватели с фокус върху иновациите и напредъка на ОАЕ в тази област.

В зала „Тържествена“ проф. д-р Георги Забунов, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Недвижима собственост“, откри събитието и представи д-р Хамад Алауади пред студентите.

Д-р Хамад Алауади представи историята на ОАЕ, като проследи нейното развитие от създаване й през 1971 г. до момента. Той подчерта, че държавата включва 7 емирства, богатството на които се основава на износа на нефт и природен газ, който формира 33% от БВП на страната, но в последните години фокусът на политиката на правителството са иновациите и развитието на технологиите. В момента ОАЕ е една от държавите, където иновациите и технологичния трансфер са в основата на цялата икономика и на развитието във всяка една област на живота. Д-р Хамад Алауади даде Дубай като пример за Smart City и един от най-свързаните и устойчиви градове в света.

Водещата роля при внедряването на иновативни технологии има развитието на образованието в тази област и инвестициите в научноизследователски проекти. Д-р Алауади представи на студентите и различни образователни програми в областта на иновациите и предприемачеството, които университетите на ОАЕ  предлагат.

Според него в момента ОАЕ е дестинация номер едно за всички иновационни компании и една от най-добрите в света за развитието на стартъп компании.