НОВИ 4 СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Община Етрополе има два нови одобрени проекти от Министерство на образованието и науката на обща стойност 195 207,08 лв.

Предвидени са да бъдат изградени нови спортни площадки в ОУ ,,Христо Ботев” гр. Етрополе и в ОУ ,,Христо Ботев” – с. Лопян. Припомняме, че през декември месец миналата година беше одобрен и проект за изграждане на нови спортни площадки за волейбол и баскетбол в двора на СУ ,,Христо Ясенов”.

Спорта и спортната култура на нашите деца са приоритет за управлението на Община Етрополе и с това инициативите в тази посока няма да приключат.