Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров пред най-влиятелния икономически вестник в Китай – Economic Daily

Главният кореспондент на вестник Economic Daily г-н ЦАЙ Чун взе специално интервю от ректора на нашия университет, за да разкаже за съвместните програми с китайски университети.

Основан през 1983 г., Economic Daily се счита за най-влиятелния икономически вестник в Китай с дневен тираж от 1,16 милиона. До края на 2021 г. средното дневно покритие на различните му медийни продукти е над 100 милиона души.

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на българския Университет за национално и световно стопанство, каза наскоро в интервю за репортер на вестник Economic Daily, че през последните години Университетът активно насърчава международното сътрудничество и китайските университети са негови незаменими партньори.

Разбираемо е, че УНСС отдавна поддържа тясно сътрудничество с много висши учебни заведения в Китай. Например, то си сътрудничи с Университета за международни изследвания в Тиендзин, с който стартира четиригодишна съвместна програма за обучение на бакалаври по икономика. Капацитетът за записване по този проект е 100 студенти, като някои от тях ще учат в България една година и след като завършат обучението си ще получат сертификати за бакалавърска степен, издадени съответно от университета в Китай и университета в България. През есента на 2023 г. първите китайски студенти вече получиха визи.

„Техният ентусиазъм за учене и предприемчив дух дълбоко впечатлиха българските преподаватели.“ Проф. Димитров каза, че за да се адаптира към изискванията за приемане на учебните постижения на китайските институции, УНСС е направил специални корекции в учебната програма и разпределението на преподавателите.

Според проф. Димитров задълбочаването на сътрудничеството с китайските университети е неизбежен избор. Нарастващата икономическа и технологична мощ на Китай вдъхновява желанието на българския народ да разбере китайското общество и култура. Китай е създал разнообразие от продукти с висока точност, обхващащи области като мобилни телефони, атомни електроцентрали и нови енергийни превозни средства. В същото време, от завършването на международни поръчки, въвеждането на технологии до непрекъснатото постигане на технологични пробиви, Китай успешно оформи своя собствена марка. Тази трансформация не е случайна. В този процес добрата образователна система и непрекъснатите инвестиции в научни изследвания са от решаващо значение. Успешният опит на Китай е ценна референция за други страни. Икономическото и социалното развитие на България също трябва да премине през подобен процес. Затова се очаква китайските експерти и учени да предадат повече опит на България.

Като най-голямото, най-старото и най-авторитетното бизнес училище в България и дори в цяла Югоизточна Европа, Университетът за национално и световно стопанство е спечелил признание във всички сфери на живота за отличните си постижения в преподаването, научните изследвания и обучението. В края на януари съответните ведомства на българското правителство обявиха резултатите от оценяването на българските университети, според които сред всички висши училища в страната УНСС е с най-високо качество на преподаване.

Проф. Димитров каза пред нашия репортер, че УНСС е член на европейската академична мрежа ENGAGE.EU. Организацията се състои от девет водещи бизнес училища от Норвегия, Холандия, Франция и други страни. Тя цели да разшири международните хоризонти на студентите и да подобри тяхната цялостна конкурентоспособност чрез споделяне на бази от знания и съвместно провеждане на изследователски дейности. В същото време Университетът отбелязва положителен напредък в изграждането на Център за големи бази данни и ще се ангажира да изучава практически пътища за насърчаване на цифровизацията в българското земеделие и транспорт. В момента българският Университет за национално и световно стопанство води преговори с други две китайски висши учебни заведения, като се надява през 2025 г. да започне ново сътрудничество и проекти за обмен.

Проф. Димитров каза, че Университетът се ангажира да създаде нов модел на сътрудничество между Китай и България и също така очаква с нетърпение повече китайски студенти да дойдат в страната за по-нататъшно обучение, за да напишат нова глава за приятелските отношения между двете държави и задълбочаването на сътрудничеството между двата народа и културния обмен.