ФПБ започва кампания за завеждане на  колективен иск срещу мобилните оператори

Уважаеми български потребители!      

Емил Георгиев

Обръщам се към всеки един от Вас, независимо от Вашата етническа, религиозна или партийна принадлежност. Извън всякакво съмнение, българските потребители сме най-ощетените в целия  ЕС. Подложени сме на какви ли не издевателства. Преминахме през двойния стандарт на хранителните стоки, а софийските потребители още сме в смъртната прегръдка на Топлофикация София. Дойде ред и  трите мобилни оператори   да издевателстват над потребителите на мобилни услуги . Те са наясно , че при нелоялни търговски практики санкциите са незначителни в  размер на не повече от 50 хил.лв.  За  последните  години за нелоялна  търговска практика  трите мобилни оператори Виваком, А1 и  Йетел  са били санкционирани   60 пъти  в размер на не повече от 3 мил.лв. В същото време оборота на трите оператора е в размер на стотици милиони лева. И затова тези “ клетници“   си позволяват да спонсорират елитни футболни клубове в България. В същото време Европейска  директива от 2019 г. изисква в Закона за защита на потребителите на териториите на държавите членки на  ЕС  за нелоялна  търговска практика   да се налага  санкция  в   размер на  4% от оборота на оператора.  От директивата става ясно също така, че ако оборота  не може да бъде определен ,  санкцията е в размер на 2 милиона евро.  С други думи ,  прилаганата в България санкция  няма  възпиращ ефект. Казано по друг начин ,  в нашата страна е създаден изключителен комфорт за   мобилните оператори . Затова те се чувстват недосегаеми.

Уважаеми български потребители, през май т.г.  се навършват 34 години от учредяването на първата потребителска организация , Федерацията на потребителите в България. Както и в много други случаи през тези години, така и в случая с мобилните оператори, не можем да останем  безразлични към намерението  на  операторите  едностранно  да увеличат  таксата  за   услуги, което по същество е нелоялна търговска практика. Затова  Федерацията на потребителите в България започва кампания за завеждане на   колективен иск от името на потребителите пред упълномощените държавни органи  за възпиране на намеренията на трите мобилни оператори.

За да се включите в колективния иск, попълнете приложеното искане  и го изпратете края на м.февруари до Федерация на потребителите в България  /ФПБ/ на ел.поща : fcb @ potrebiteli – bg.com , или  и на пощенски адрес: София 1000, ул.“Веслец“ № 2, Федерация на потребителите в България.

Емил Георгиев – Председател на ФПБ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ДО

ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ  1000, УЛ.“ВЕСЛЕЦ“ №2

Е-mail : fcb @ potrebiteli – bg.org

 

ИСКАНЕ

от …………………………………………………………………

                           адрес: ………………………………………………………………………

                           телефон за връзка: ………………………………..

ОТНОСНО: Предявяване на колективен иск по отношение на неравноправна клауза в общите условия на договорите, предлагани от мобилните оператори на потребителите

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като потребител на универсална далекосъобщителна услуга по договор с мобилния оператор …………………. считам, че интересите ми са увредени от наличието на неравноправна клауза в предлаганите от този оператор Общи условия на потребителите. По-специално това е уредената възможност за търговеца да променя едностранно цената на услугата, предмет на договора, индексирайки я с годишния процент на инфлация, обявен от Националния статистически институт. При това потребителят няма възможност едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойка, както и няма реципрочно право в случай на обявен процент на дефлация да претендира намаляване цената на услугата. От въпросното нарушение са засегнати практически всички потребители, страни по договори с посочения оператор.

Предвид горното Ви моля на основание чл. 186, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, като представляващ авторитетна неправителствена организация за защита на потребителите, да предявите иск за преустановяване на това действие, което е в нарушение на колективните интереси на потребителите съгласно т. 1 от ал. 2 на цитирания по-горе законов текст.

 

Дата : ……… 2024 г.                                  С  уважение,

…………………………