Колко печелят банките от такси и комисиони

Печалбата на банките у нас стига 183 млн. лв. към 31 януари 2024 г. Сумата е с 68 млн. лв. (59.3%) повече спрямо отчетената за първия месец на 2023 г.

Приходите от такси и комисиони на банките са над 159 млн. лева, а разходите за такси и комисиони – близо 35,5 млн. лева. В същото време банките са отчели 16,67 млн. лева загуби от курсови разлики, показва отчетът на БНБ. Активите на банковата система нарастват с 418 млн. лв. (0.2%) до 172.5 млрд. лв.Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари 2024 г. възлизат на 48 млн. лв. (при 46 млн. лв. в края на януари 2023 г.).Общите депозити в банковата система вече са 147,4 млрд. лв., като през месеца нарастват със 72 млн. лв. (0.05%). Увеличават се депозитите на други финансови предприятия (с 542 млн. лв.), на домакинства (с 248 млн. лв.), на кредитни институции (със 182 млн. лв.), както и тези на сектор държавно управление (с 84 млн. лв.).При депозитите на нефинансови предприятия е отчетено намаление – с 984 млн. лв.

Общите брутни кредити и аванси в края на януари възлизат на 114,4 млрд. лв. и спрямо 31 декември 2023 г. се увеличават с 8,1 млрд. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *