Кръгла маса „Нови управленски модели и предизвикателства пред дигитализацията на висшите училища“ се проведе в УНСС

Кръгла маса по проект „Дигитализация на учебния процес във висшите училища – идентификация и модел на управление“ с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова и финансиран от фонд „Научни изследвания“ на МОН на тема „Нови управленски модели и предизвикателства пред дигитализацията на висшите училища“ се проведе на 19 март 2024 г. в Голямата конферентна зала на УНСС.

Форумът предизвика голям интерес и събра представители на Министерството на образованието и науката, на академичната общност и бизнеса, ректорското и деканско ръководство на УНСС, ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти.

На официалния президиум присъстваха заместник-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и г-н Калин Димчев, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Проф. д-р Цветана Стоянова откри форума с думите: „На тази кръгла маса ще чуем много нови неща, свързани с дигитализацията на висшите училища, с новите управленски модели, които се използват и разбира се за новите дигитални инструменти, които могат да се имплементират в работата ни като преподаватели“.

„Ние всички сме изправени пред предизвикателствата на новите технологии и трябва да ги решаваме. Един от проблемите, с който се „сблъскахме челно“ преди години беше киберсигурността, тя изисква много неща – ресурси, хора, специален софтуер, познания. Другият е учебният процес, преди няколко години се наложи обучението да премине изцяло онлайн и ние го направихме. Също важни са и бизнес процесите, свързани с кандидатстването и записването, дигитализирахме доста административни процеси в Университета и сега близо 4000 студенти подават документи онлайн, записват се онлайн и си плащат онлайн. Дигитализацията помага много, всичко става по-точно, по-бързо, по-ясно“, каза ректорът проф. д-р Димитров и обобщи: „Нека да не се плашим от предизвикателствата, а да ги овладяваме и да се стремим да ги преодоляваме“.

От името на Министерството на образованието и науката, заместник-министърът проф. д.ф.н. Генка Петрова приветства участниците. „Очевидно, че Университетът за национално и световно стопанство е един от безспорните лидери в областта на дигитализацията. Съществено значение тук има и силната връзка, която Университетът има с бизнеса. Доказателство за това е и присъствието на изпълнителния директор на Майкрософт България. УНСС е осъзнал, че бизнесът може да предложи много иновативни решения на проблеми, с които Университетът се сблъсква ежедневно. Това е важно не само от гледна точка на по-доброто администриране на учебния процес, но е и изключително полезно за самите студенти. Все по-голяма част от тях ползват учебници, които са дигитални и развиват техните визуални умения и способности. За мен този проект е безспорно иновативен, защото предлага модел, с който може да се дигитализират повечето процеси в управлението на висшите училища“, каза проф. Петрова.

Калин Димчев, изпълнителен директор на Майкрософт България, представи пред аудиторията презентация на тема „Бъдещето на висшето образование в света на изкуствения интелект“. Той акцентира на това какво следва от гледна точка на новостите, които навлизат, на използването на технологиите, а не толкова как технологиите ще бъдат въвлечени в ежедневието. Засегна въпроса за тенденциите в образованието в световен мащаб. Той обобщи, че все повече се търси дигитална среда в образованието, която е гъвкава, достъпна, базирана на технологии. Използват се различни платформи за базиране на данни, за обработката им и се търсят модели, базирани на изкуствения интелект.

„Вече темата не е дали трябва да има изкуствен интелект във висшето образование, а как той ще подпомага обучението, как ще създаде един по-добър образователен продукт“, каза Калин Димчев.

Проф. д-р Цветана Стоянова представи основни моменти от проучването, провело се сред висшите училища в страната и свързано с равнището на дигитализация в университетите и управлението й. Проф. д-р Любен Боянов, член на проектния екип се спря на възможностите за използване на чат ботове в учебния процес. След презентациите се проведе дискусия, в която активно участие взеха присъстващите преподаватели и студенти.