Lidl дари 220 книги за обновената библиотека на УНСС

Lidl организира дискусия със студенти и преподаватели от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), посветена на знанията и уменията на XXI век. Събитието се проведе в обновената библиотека на УНСС, на която Lidl дари над 220 книги на стойност близо 5000 лева. Заглавията са подбрани от преподаватели и включват водещи автори в сфери като икономика, бизнес мениджмънт и комуникации, право и политика, философия и психология. Дискусията и дарението са част от дългогодишното ползотворно партньорство между Lidl и УНСС, което създава мост между образованието и бизнеса.

При откриването на дискусията проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, подчерта, че партньорството с Lidl e дългогодишно и много успешно.

„Компанията ни съдейства за закупване на техника, чрез която да излъчваме онлайн нашите събития, което много ни помогна, особено по време на COVID пандемията. Днес е поредната ни съвместна инициатива, свързана с уменията, които всеки от нас трябва да притежава през XXI век. Ние трябва да сме активни в процеса на учене през целия живот. Това ще ни помогне да получим добър баланс между работа и личен живот. В едни доста турбулентни условия и времена на доста промени, които се случват в обществото, уменията за справяне със стреса също ще бъдат водещи“, допълни още проф. д-р Стоянова.

Водеща роля в дискусията имаше и Катерина Шопова, директор „Човешки ресурси“ в Лидл България. Тя представи важните умения, които всеки млад човек трябва да притежава, за да има успех през XXI век, като специално подчерта ролята на стажовете и добиването на практически умения, които да допълват теорията.

„Ученето през целия живот вече е норма – никога не е късно човек да учи и да се квалифицира. Конкуренти и успешни в XXI век дългосрочно ще са именно хората, които имат актуалните знания и умения – особено социални и дигитални компетентности“, подчерта Катерина Шопова. Тя допълни, че има три ключови направления, в които трябва да се развиват знанията и уменията на XXI век – придобиването и развитието на социалните компетенции, подобряване на дигиталните умения и постоянната квалификация. „Образованието трябва отново да стане ценност за хората у нас. За нас в Lidl то е приоритет и затова инвестираме много в знанията и уменията не само на своите служители, но и на хора извън компанията. Вярваме, че това е начинът да задържаме младите хора в България и да вървим напред като общество“, допълни още г-жа Шопова.

Модератор на събитието беше Анна Цолова, журналист с дългогодишен професионален опит.

„Съвременната динамична медийна и социална среда ни мотивират да бъдем още по-изискващи и успешни в ежедневната надпревара с иновациите. Използването на изкуствения интелект например трябва да стане част не само от работата на експертите, но и от образованието на новите поколения“, сподели Анна Цолова по време на събитието.

В дискусията взеха активно участие студенти и преподаватели от УНСС, които проявиха интерес към темите за медийната грамотност, критичното мислене, нагласата за растеж и др.

Гл. ас. д-р Мария Николова, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“, посочи като важни умения, които всеки трябва да притежава през XXI век, критичното мислене и да знаеш как да намираш ефективни решения на проблемите. Нона Георгиева, студент в трети курс в катедра „Международна икономика и политика“, пък посочи като ключово умение на XXI век адаптивността към променящия се свят и критичността към информацията, която се предлага.

Сред панелистите в дискусията беше доц. Александър Христов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“. Той открои като най-важно умение за днешния свят това да четем етикетите. „Както свикнахме да четем етикета на продуктите, които си купуваме, така трябва да свикнем да четем от къде идва информацията, която използваме“, добави Христов.

Всички гости на събитието получиха книгоразделител с кауза от фондация „Направено с Любов“, които са ръчно изработени от творци с увреждания и майки със специални потребности.

Дискусията в УНСС е продължение на устойчивата политика на Лидл България да инвестира в знания и умения не само на служителите си, но и на широката аудитория. Компанията се ангажира с повишаване на благосъстоянието на хората не само чрез икономическото си въздействие, но и чрез реализиране на социални проекти в различни области. Пример за  такива проекти е най-голямата социално отговорната инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“, като само през 2023 година компанията успя да събере 365 000 лв., които ще бъдат дарени в подкрепа на обществено значими проекти, които помагат на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. Създаването на обучителния видеокаст „Уменията на XXI век“ е още един такъв проект в полза на всички и в името на по-добро утре. Видеокастът е продължение на успешната вътрешна програма за обучения в лични, социални и граждански умения, която компанията провежда сред служителите си.