ЕК закри процедура срещу България за 113 депа за боклук

Европейската комисия (ЕК) закри наказателната процедура срещу България след като страната ни извърши закриване и рекултивация на всички стари депа за отпадъци изпълни задълженията си по Директивата за депонирането на отпадъци.

Това съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Решението на ЕК e от 24 април т.г. и идва след като през декември миналата година страната ни докладва, че всички 113 депа, предмет на решението на Съда на ЕС от 2015 г., са закрити и рекултивирани. На 17 ноември 2023 г. приключи рекултивацията и на последното общинско депо, неотговарящо на изискванията. Комисията провери изпълнението на приключените дейности по рекултивация на всичките 113 общински депа.

Със закриването на наказателната процедура България избегна заплащането на сериозни финансови санкции, които заплашваха страната ни, ако не изпълни изискванията и не отстрани нарушенията на правото на ЕС в областта на депонирането на отпадъци.

Резултатите са ограничаване до минимум на замърсяването на околната среда, предотвратяване на потенциалното замърсяване на водоизточници, улавяне и извеждане на сметищния газ безопасно и контролируемо от тялото на депото, подобряване на условията за живот на населението.

Целта е да се укрепи теренът, върху който са били натрупани отпадъци и да се осигури максимална устойчивост и изолиране на отпадъците. Осигурява се защита от проникване на инфилтрат във водите, преустановява се отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции.

Припомня се, че с решението на Съда на ЕС от 16 юли 2015 г. България беше осъдена за това, че не е закрила 113 неотговарящи на изискванията депа за неопасни отпадъци в срок до юли 2009 г.

През есента на 2021 г. Европейската комисия предупреди, че предстои страната ни да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради все още нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци от 113-те – предмет на наказателната процедура.

 

Автор:

news.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *