МК предоставя на конкурсен принцип 400 000 лв. за творчески проекти в областта на литературата за 2024

Министерство на културата обяви конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.

Общата сума за финансиране на проектите по конкурсната сесия за 2024 г. е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева.

Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева.

С Правилата за условията, реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, както и с формуляра за кандидатстване, можете да се запознаете на сайта на Министерството на културата.

Документите се подават на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17 в 2 /два/ надлежно попълнени и подписани екземпляра на хартиен носител. Крайният срок е 10 май.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *