Нов български университет и Български Червен кръст обединяват сили за здравето на обществото

От 1-ви до 7-ми април, Нов български университет организира Седмица на здравето с поредица от спортни, академични и благотворителни събития с кауза, които подчертават ангажираността на академичната институция към здравословния начин на живот и солидарността в общността.

На 3 април Български Червен кръст в лицето на д-р Надежда Тодоровска и екипа й, ще гостуват на НБУ и ще представят успешно внедрения в 7 общини в България проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания, който се осъществява в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

През последните две години над 500 инвалиди и самотни възрастни хора са обгрижвани в режим на телегрижа от домовете си, като инициативата до момента се финансира от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването.

Планира се услугата да продължи да се развива в страната, като покрие всички общини.

Цялата програма с множеството спортни дейности и мероприятия, както и академичните лекции, които ще се проведат в Седмицата на здравето,  може да намерите на сайта на Нов български университет – https://healthweek.nbu.bg/bg/.