Премиерата на филма „Професор Димитър Добрев – патриархът на счетоводството в България“ ще се излъчи на 17 април по БНТ

Документалният филм, реализиран от БНТ и финансиран от ИДЕС и УНСС, има за цел да вдъхнови младите поколения в преследването на кариера в престижната професия 

Документалният филм „Професор Димитър Добрев – патриархът на счетоводството в България“ ще бъде излъчен премиерно по БНТ1 на 17 април от 23:25 ч.  – професионалния празник на одиторите у нас. Проектът е реализиран от БНТ и финансиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) по материали от книгата „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931-1948).

Филмът представя историята и професионалния път на една от най-изтъкнатите фигури в българката счетоводна общност – проф. Димитър Добрев, един от първите българи, защитил успешно докторска степен по икономика в Германия, основател на най-старата катедра по счетоводство в България през 1920 г. заедно с основаването на Свободния университет за политически и стопански науки (сега УНСС) и неин първи ръководител от 1920 до 1946 г., първият председател на Института на заклетите експерт-счетоводители (ИДЕС) в периода 1931-1944 г. и втори ректор на Университета (1940-1948).

Проф. Димитър Добрев остава във времето като фигура от изключително значение за българската научна общност, както и символ на постоянство и стремеж към експертност и етика както в образованието, така и в одиторската професия. Чрез образа на проф. Добрев филмът представя възникването и развитието на счетоводството като наука и приложна дейност, а целта му е чрез историята и научните трудове на важните за професията личности да се правят уверени стъпки в развитието както на счетоводството, така и на одита.

Изпълнителен продуцент на филма „Професор Димитър Добрев – патриархът на счетоводството в България“ е Николай Марков, сценарист – Кирил Орлов и режисьор – Даниел Ахмаков.

Управителният съвет на ИДЕС благодари на наследниците на проф. д-р Димитър Добрев – Вася Пеева, Снежана Върбанова-Коулс и Димитър Добрев за активното им участие в реализирането на проекта.

Предпремиерно филмът за патриарха на счетоводството в България беше представен в УНСС на 15 март т.г. пред повече от 700 представители на елита на академичната и счетоводната колегия в страната, студенти и ученици. Събитието бе организирано от катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, доктор по икономика, ръководител на катедрата изтъкна, че катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС е най-старата и най-авторитетната катедра по счетоводство в България – катедра със 104-годишна история.

Предпремиерата беше повод с наградата на катедрата, носеща името на проф. Димитър Добрев, да бъдат удостоени ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, председателят на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България г-н Бойко Костов и предходният ръководител на катедрата проф. д-р Снежана Башева.

Преди медийната премиера на документалния филм днес /17 април/ от 23:25 ч. по БНТ1, той ще бъде показан и на Общото събрание на ИДЕС, за да запознае цялата одиторска гилдия с проекта.

Предстои излъчване и по другите 3 канала – БНТ2, БНТ3 и БНТ4.