Еврокомисар Илиана Иванова се срещна с ректора на УНСС

Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Илиана Иванова посети УНСС в рамките на своето работно посещение в България. Тя проведе среща с ректора проф. д-р Димитър Димитров и с представители на академичната общност на университета.

По време на посещението си в Университета еврокомисар Илиана Иванова бе придружена от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. От страна на УНСС в срещата участваха доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, доц. д.н. Михаил Мусов, институционален координатор по ENGAGE.EU, доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, гл. ас. д-р Юри Ценков, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС, гл. ас. д-р Моника Панайотова, преподавател в катедра „Международни отношения“, гл. ас. д-р Иван Вълчанов, научен секретар на катедра „Медии и обществени комуникации“, Илиян Чабуклийски, председател на Студентски съвет при УНСС.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров представи дейността на УНСС в областта на международното сътрудничество и подчерта, че един от основните приоритети е интернационализацията на университета и привличането на чуждестранни студенти, докторанти и преподаватели. Опитът на нашия университет при  интегрирането в европейското образователно пространство показа, че академичната свобода и институционалната автономия, разнообразието на учебните планове и програми и националните специфики на образователните традиции и системи не са непреодолими пречки пред интернационализацията. Проф. д-р Димитър Димитров изтъкна, че програма „Еразъм+“ е съществен механизъм за насърчаване на високи академични стандарти, за осъществяване на студентска мобилност и за създаване на устойчиви модели на партньорство.

Той подчерта, че УНСС успешно се интегрира в европейското образователно пространство, като част от алианса ENGAGE.EU в партньорство с осем водещи европейски икономически университета от Германия, Италия, Норвегия, Нидерландия, Франция, Австрия, Испания и Финландия. Ректорът отбеляза, че първият етап на инициативата за европейската университетска мрежа ENGAGE.EU е завършил успешно и очерта основните приоритети в работата по втория.

Еврокомисар Илиана Иванова благодари за възможността да се срещне с представители на университета и изтъкна, че УНСС е първият университет в България, който посещава, откакто официално е встъпила в длъжност.

„Затова съм изключително щастлива, че съм тук в УНСС, защото образованието е много голяма, основна част от моя ресор и то е основата, върху която всичко останало се гради, защото без достатъчно силни, качествени инвестиции в образованието и без качествен продукт, който да получим от това образование, не можем да говорим нито за иновации, нито за растеж“ заяви еврокомисарят.

Еврокомисар Илиана Иванова посочи, че инициативата за общоевропейската диплома поставя основите на общото европейско образователно пространство.

„В контекста на последните инициативи, които предприехме в Европейската комисия, тази среща е особено важна, защото преди няколко седмици публикувахме тази препоръка за новата общоевропейска диплома, която поставя основите, пътя, посоката, в която да се развива общото европейско образователно пространство. Това е един от основните приоритети, с които започнах, когато председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ми връчи писмото за моята мисия. Европейското образователно пространство, чиито основни елементи са университетските алианси, общата европейска диплома, лесното и безгранично прехвърляне на знания на студенти, на умения между различните държави членки. То е почти завършено, но има все още няколко индикатора, по които трябва да работим малко по-усилено. Основен елемент от него са европейските университетски алианси и целта е до края на годината – в момента са 50, да ги направим 60″, каза Илиана Иванова. Тя добави, че се радва, че в България има университети, като УНСС, които участват в европейските алианси.

След срещата в кабинета на ректора еврокомисар Илиана Иванова остави своето послание в Златната книга на УНСС.