Как да инвестираме в облигации през 2024 г.?

Много инвеститори търсят сигурност и предсказуемост. Това е причината голяма част от тях да инвестират в облигации. При дълговите финансови инструменти, каквито са облигациите, инвеститорите реализират доход под формата на лихва. В тази връзка облигациите предоставят възможност за по-сигурна и предсказуема инвестиция в сравнение с акциите, като същевременно носят по-висока доходност от банковите депозити.

Съществуват различни възможности за инвестиране в облигации като например директна покупка на облигации или дялове в договорни фондове, инвестиращи в облигации. Всеки от тези варианти има своите предимства, така че е важно инвеститорите внимателно да преценят кой от тях съответства на инвестиционните им цели и нивото им на толерантност към риск.

Облигации или договорен фонд, инвестиращ в облигации?

Облигациите са дългови ценни книжа, емитирани от компании или правителства, които плащат фиксиран или плаващ лихвен процент за определен период от време. Облигациите с инвестиционен кредитен рейтинг предлагат на инвеститорите по-висока доходност от банковите депозити, като в същото време са по-нискорискови инструменти спрямо други класове активи.

За индивидуалните инвеститори основното предимство на инвестиции в облигации се изразява в предвидимостта на паричните потоци, които се очаква да бъдат реализирани до падежа на облигацията. Предвид високите минимални прагове за инвестиции в облигации (при повечето корпоративни облигации е 100 000 евро) за много индивидуални инвеститори това би било значително ограничение за изграждане на добре диверсифициран портфейл.

 

 

Цялата статия от Тук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *