Световен ден без тютюнопушене – 31 май 2024 г.

Всяка година на 31 май Световната здравна организация отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Мотото на тематичния ден за 2024 г. е „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.

По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13 – 15 години употребяват тютюн.

В България по данни на НЦОЗА от национално представително проучване, проведено през 2020 г. над 40% от учениците (във възрастта от 10 – 19 години) са запалили първата си цигара на 14 – 15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика от пола. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след събуждане от сън) проявяват 20% от момчетата и 26,7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15 – 19 години.

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17,3% срещу 16,4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15 – 19-годишните (31,4%), отколкото сред тези на 10 – 14 години (4%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Тютюнът причинява 25% от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат продукти, които са вредни, но се рекламират като „нови“ и „по-безопасни“, насочени основно към младите хора.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на СЗО на посочения линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024.

Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция – Стара Загора си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности по отношение на преодоляване на тютюневата зависимост и предоставя допълнителни здравно-образователни материали и филми заедно с различните интервенционни дейности.

В Регионална здравна инспекция – Стара Загора от 2005 г. работи Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене. Консултациите и измерването на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта чрез издишан въздух на активни и пасивни пушачи са безплатни.

Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене гостува през май 2024 г. в община Чирпан, детски градини и училища от областта и дейността му е насочена към общински служители, педагогически колективи и ученици от горна училищна степен.

На станалия традиционен Спортен празник на град Раднево на 15 май Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене имаше своето място. Предоставени бяха съвети за отказ и измерване нивото на въглероден монооксид.

Проведени бяха обучения и демонстрации с пушещата кукла Сю в редица училища в града и областта.

На 28 май на централния площад на град Чирпан ще се проведе инициатива на РЗИ – Стара Загора и Община Чирпан. Предвидени са демонстрации с пушещата кукла Сю за ученици, изнесен кабинет за отказ от тютюнопушене и измерване на възрастното население с импедансен кантар. Ще бъдат предоставени съвети и препоръки как да се запази телесното тегло в процеса на спиране на цигарите.

На 31 май от 10:30 в парк „Александър Стамболийски“ ще се проведе традиционната инициатива „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“, организирана от ОДМВР – Стара Загора, МКБППМН – Стара Загора, ЦПЛР – МОС, РДПБЗН – Стара Загора, РУО – Стара Загора, БМЧК – Стара Загора. РЗИ – Стара Загора ще участва с изнесен кабинет за отказ от тютюнопушене, демонстрации с пушещата кукла Сю и алкоочила.

На същия ден от 12:00 часа пред Община Стара Загора ще бъде разположен Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене.

На 3 юни обучения за вредата от употреба на тютюневи изделия ще бъдат реализирани в Девето ОУ „В. Ханчев“

На 4 юни от 12:30 часа в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора ще се проведе обучение относно вредата от употреба на новите електронагреваеми тютюневи изделия.

На 6 юни от 10:30 часа в ОУ „Васил Левски“ в с. Бузовград заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю.

На 11 юни от 10:00 часа в ПГСС в град Мъглиж заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю и алкоочила.

На 20 юни от 13:00 часа в СУ „Христо Ботев“ в град Павел баня заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю и алкоочила.

В съвместните инициативи на РЗИ – Стара Загара с МКБППМН – Стара Загора, ПИЦ по зависимости и Къща музей „Гео Милев“ в Стара Загора по време на лятната работа факторът тютюнопушене също има своето място.
Регионална Здравна инспекция – Стара Загора напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да се откаже от тютюнопушенето през цялата година в Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене. Работното време е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък. Повече информация може да получите на телефон 0882 442 999 и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.

Очакваме предложения за съвместни прояви през цялата година с насока към поставеното от СЗО мото.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *