БФСки проведе годишното отчетно общо събрание

Българската федерация по ски проведе днес годишното отчетно общо събрание. Участие взеха клубовете, които са членове на БФСки. Водещ на събранието бе Пепа Мицева, генерален секретар на федерацията. Президентът на БФСки, Цеко Минев приветства участниците и ги запозна с отчета на федерацията за изминалата година. Общото събрание го прие единодушно. Приет бе и годишния счетоводен отчет на федерацията за 2023 г и доклада на експерт-счетоводителят. Членовете на Общото събрание освободиха от отговорност председателя и членовете на УС за дейността през отчетния период. Избран бе експерт счетоводител за 2024 г. Цеко Минев запозна членовете на Общото събрание с бюджета на федерацията за 2024 г, който бе приет единодушно от участниците в събранието.