Значи ли, че сте мързеливи, ако използвате AI на работа

Използването на изкуствен интелект бързо се превръща в норма на работното място, но някои служители все още се притесняват, ако колегите им разберат за това.

AI компанията Anthropic и платформата за управление на трудови дейности Asana публикуваха новия си доклад „Състояние на изкуствения интелект на работното място през 2024 г.“, в който са анкетирани 5007 служители от САЩ и Великобритания относно мнението им за използването на изкуствен интелект на работното място.

Служителите с познания в технологията могат да бъдат описани като експертни кадри с „бели якички“, които използват аналитични умения. Установено е, че над една четвърт от тях се притесняват, че ще бъдат възприемани като „мързеливи“, ако използват AI на работното място.

Други 23% са заявили, че се страхуват да не бъдат обявени за „измамници“, защото използват AI на работното място.

Една трета се притесняват, че изкуственият интелект ще ги замени напълно на работните им места.

В САЩ 57% от служителите използват ежеседмично генеративни инструменти за изкуствен интелект, което е скок спрямо 46% само преди 9 месеца. В Обединеното кралство 48% използват такива инструменти в сравнение с 29% по-рано за същия период. Около 60% от служителите и в САЩ, и във Великобритания очакват да използват генеративен AI още повече през следващите шест месеца.

Високият процент на внедряване се дължи до голяма степен на подобрената производителност – 69% от анкетираните съобщават за това. Сред тях нараства ентусиазмът да включат изкуствения интелект в работата си, но не се чувстват особено подкрепени от компаниите си за това.

Преобладаващата част от 82% от работниците казват, че тяхната компания не е осигурила никакво обучение за служителите относно използването на генеративен AI. Тази липса на комуникация може да е причина за притесненията им дали е приемливо да използват AI на работното място.

Според Хиндс освен включването на политики относно изкуствения интелект, компаниите трябва да обяснят и как той ще промени ролите на работниците.

„Компаниите не разглеждат достатъчно внимателно и значението на принципите, така че не само какво ви е позволено да правите с технологията, но и какво основно цели технологията и каква е стойността за конкретната работа. Как си представяме новата си роля на човек заедно с тазитрансформираща технология?“, допълва експертът.

Същевременно има и разминаване между ръководителите и отделните служители по отношение възприемането на използването на изкуствен интелект. Според проучването почти една четвърт от ръководителите са заявили, че компанията им има определен бюджет за инвестиране в генеративни инструменти с AI за служителите, но само 9% от работниците са заявили същото.

Освен това над две трети от ръководителите са ентусиазирани от използването на технологията на работното място, но само половината от служителите казват същото – като опасенията за заместването на човешкия ресурс са водещи.

Хиндс допълва, че тези страхове са най-силно изразени в компаниите в ранните етапи на внедряване на AI.

„Компаниите на четвърти и пети етап, които са започнали да прилагат насоки, позиционират изкуствения интелект като партньор в екипа, а не като инструмент. Именно тогава виждаме, че предразсъдъците наистина намаляват“, допълва експертът.

В крайна сметка, когато компаниите предоставят повече ресурси и обучение, служителите могат да използват AI в „по-психологически безопасна“ среда, смята Хиндс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *