Каква сметка е най-добре да си открием в банката

Какви сметки предлагат банките и за какво е подходяща всяка от тях, обясняват от БНБ.

Най-често използваните сметки, предлагани от банките, са:
• разплащателна сметка;
• сметка за електронни пари;
• платежна сметка за основни операции;
• спестовна сметка

Разплащателна сметка

Тя се предлага от различни доставчици на платежни услуги (ДПУ) – банки, платежни институции и дружества за електронни пари, и е подходящ за потребители (физически лица), които искат да получават средства от заплата, хонорар, пенсия или други плащания, постъпващи по тяхната сметка.

Чрез тази сметка могат да се извършват и плащания, например да се заплащат сметките за комунални услуги или да се превеждат средства към сметки на физически и юридически лица. Всеки доставчик има собствена тарифа за таксите и комисионите във връзка с откриването, поддържането, закриването и операциите по платежни сметки, с която клиентът следва да се запознае, преди да е открита разплащателна-
та сметка.

Вижте тук таксите на банки и платежни институции.

Сметка за електронни пари

Тя се използва за съхранение на електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп за изпълнение на платежни операции.
Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.

Продуктът може да се предлага от банки и дружества за електронни пари и е подходящ за потребители (физически лица), които искат да получават средства от заплата, хонорар, пенсия или други плащания, които постъпват по тяхната сметка.
Чрез сметката за електронни пари могат да се извършват и плащания, например да се заплащат сметките за комунални услуги или да се превеждат средства към сметки на физически и юридически лица.

Спестовна сметка

Спестовната сметка е подходяща за съхранение на средства за неограничен период от време. В повечето случаи текущото теглене и довнасяне на средства по тези сметки е разрешено. Някои банки имат изисквания за минимално необходимо салдо за откриване на спестовна сметка.

При откриване на спестовна сметка се сключва договор с банката. Банката предоставя общи условия, тарифа и лихвен бюлетин. Средствата по всички открити сметки на един клиент в банка, независимо от техния брой и валута, са гарантирани в размер до 196 000 лв./100 000 евро от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 

istock
istock

 

Гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата, са влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт, както и влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания, или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *