Николай Янакиев – Безкрайно

Рисунки върху хартия
За своята юбилейна изложба „Безкрайност“, Николай Янакиев представя серия живописни картини върху хартия, които са тематично подбрани така, че да ни дадат символичния ключ към идеите в изкуството му. Това е тайнството на любовта и сътворението на живота – чрез женското „Голо тяло“, връзката на човечеството с космичните сили и безсмъртието на духа – чрез „Пирамидите“. Това също е Питагорейската символика на числата и геометрията – „В квадрат“, единството и красотата на земния и небесния свят в „Терени“. Като най-внушителна е серията „Безкрайност“, олицетворение на Вечността, Красотата и на безкрайния стремеж на човешкия дух към себепознание и познание на космичните и божествените сили.
Това са картините, които ясно в юбилейната изложба очертават ярката творческа индивидуалност и талант на Николай Янакиев, неговите ценни качества, проявени още в най-ранните периоди на изкуството му и високо оценени още в Академията от неговия проф. Светлин Русев.
За втори път след 2021 г., музей-галерия „Анел“ представя изкуството на Николай Янакиев. Той несъмнено е един от високо ценените автори на г-н Ангел Симеонов и колекционерите на изкуство от съвременни български художници. По думите на Светлин Русев, Янакиев може достолепно да се „разхожда в света на изкуството, сред много ценители и почитатели в една територия, без географски и национални граници – света на изкуството и неговите приятели“.
Както всяка юбилейна изложба, така и изложбата в галерия „Анел“, „в известен смисъл е програмна равносметка за художника и като синтез на това, през което е преминал, и като ново опиянение на цвета към неговите смислови пространствени измерения“. През годините живописът на Николай Янакиев е припознат в различни стилове на съвременното изкуство – като абстрактен експресионизъм с елементи на фигуративност – като серията „Голо тяло“. Други свързват изкуството му с геометричната абстракция – цикъл „В квадрат“ и „Пирамиди“, но можем да преоткрием и стиловите особености на орфизма в символиката на цветовете, в хармонията им и в пластичния ритъм на „Терени“- те.
Художникът развива своите картинни серии, воден от инстинкта си на колорист. Рисунките върху хартия „Безкрайност“ са абстрактни композиции, представляващи отворени космични пространства, в които цветовете имат ролята да осветят безмерното пространство на мрака, да уловят протуберансите на пътуващите светлини и въздушни вихри и така да отнесат нашето въображение в другите измерения на Безкрайното. Редкият талант на Николай Янакиев е да има пълния контрол върху силата и въздействието на цветовете, техният интензитет и взаимодействие, и по този начин да изрази и визуализира определени емоции. Неговите картини са като музикални опуси с богата тонална и интонационна ритмика на цветовете. Те са пластично богато изградени, наситени с динамика и въздушна лекота, притежават транспарентност и многопластовост. Това винаги структурира нещо много типично и магично за похватите му в живописта, умението му да предаде на абстракциите си своеобразна въздушна перспектива. Това прави много убедително усещането, че гледаме едни красиви кадри, които са истински импресии от космичната безкрайност.
Независимо дали картините са безпредметна абстракция или фигуративна, благодарение на колорита живописта на Николай Янакиев е медитативна и предполага съзерцание. Зад тайнството на цветните импресии могат да се видят чувствените, изпълнени с екстаз или застинали в сладък унес женски тела. Те са като споделена със зрителя любовна история, но такава истинска, за вдъхновение, за любов.
И така неусетно, ние вече сме попаднали в безвремието на изкуството на Николай Янакиев с вечните неща и с безкрайното пътуване на душите ни във времето. И разпознаваме как пътят на живота ни минава през онези летящи в небесата терени, минава между земята и небето, в светлина и мрак, и няма начало и няма край, защото никой не знае, къде е началото и къде е краят му. Загадката в изкуството на Николай Янакиев, е красива и цветна като съблазън, и остава изкушението, всеки от нас да я открие за себе си.
Николай Янакиев твори в сферата на кавалетната живопис, като негови предпочитани техники са маслени бои, акрил и акварел. Представил е общо над 95 самостоятелни изложби и е участвал в международни биеналета, симпозиуми и колективни изложби във Франция, Белгия, Италия, Испания, Гърция, Швейцария, Англия, Германия САЩ, Канада, Китай и Австрия. Носител е на престижни национални и международни награди за изкуство от различни изложби в България, от Европа и Канада след които най-значими са, „Златно перо” – за принос към българската култура, членството му в Международна академия „Греци – Марино”, Италия; в Асоциацията SALON D’AUTOMNE, Париж, Франция и Кавалер на Международната академия за съвременно изкуство, Белгия. Негови произведения са притежание на Национална художествена галерия, СГХГ, София, България; Галерия „Уфици”, Флоренция, Италия; Музей „Мимара“, Загреб, Хърватска; Национална галерия за изящни изкуства в Ла Валета, Малта; Колекция на ЮНЕСКО, Бургенланд, Австрия; Колекция „Лудвиг”, Кьолн, Германия; на Художествени галерии в България и на частни колекции по цял свят.
.
За изкуството на Николай Янакиев
Овладеният живописен усет на художника не е краснопис за всички, а музикален ритъм, хармоничните вариации на един свят с много емоционални, смислови и пластически измерения. И не външната приятност, а вътрешният емоционален живот му осигури на Ники движение в един свят, в който е истински поданик е живописта. Национален, без да е битово фолклорен, универсален, без да е стилово-пластически подражателен – Ники Янакиев се разхожда в света на изкуството сред много ценители и почитатели в една територия, без географски и национални граници – света на изкуството и неговите приятели!
Акад. Светлин Русев, 26 юни 2004 г.
***
Николай Янакиев е живописец с подчертана творческа индивидуалност. Зад неговите достигащи границите на абстрактното експресии, изходната точка винаги е конкретна действителност, по-точно елементи от нея. Те изпълняват функцията на нотния ключ в началото на петолинието, който определя звученето на цялата сложна полифоничност на багрените акорди, изграждащи пробудените от тях чувства и асоциации. Неговите картини не тревожат мисълта с
мъката на съмненията, не поставят загадки и въпроси, на които отговор
все още търси и самият автор. Те споделят само искрящата радост от направеното вече откритие, завладяваща по моцартовски със своята звучна, ликуваща красота!
Христо Ковачевски
Кратка версия за откриването на изложбата
Със своята изложба „Безкрайност“, Николай Янакиев ни води към глъбините на човешкия дух, към търсенето на красотата и смисъла на живота. Той ни представя света през призмата на своето изкуство, разкривайки ни нови перспективи и възможности за възприятие на околния свят.
Неговите картини не са просто изображения, а символи на мистериите на Вселената, на божественото в нас и в света около нас. Те ни приковават и ни показват пътя към вътрешното си същество, към вечните истини и ценности, които простират през времето и пространството.
Изложбата на Николай Янакиев в галерия „Анел“ представя не просто един момент от неговото творчество, а цялата му душа, неговата страст и преданост към изкуството. Това е изложба, която ни вдъхновява и ни провокира да мислим по-широко и по-дълбоко за света, в който живеем и за смисъла на съществуването ни. Чрез своите картини, Николай Янакиев ни напомня, че красотата и вечността са в нас самите, и че трябва просто да ги открием и да ги обичаме.
Този уникален талант на Николай Янакиев да пренася зрителя в светове на красота и въображение е невероятен. Неговите картини са като прозорец към друго измерение, където цветовете говорят на душата и създават емоционални вълнения. Той успява да предаде нещо много вълнуващо и вдъхновяващо чрез своите произведения.
За него живописта не е просто процес на нанасяне на бои върху платно, а по-скоро начин за изразяване на вътрешните си чувства и емоции. Той успява да създаде истинско изкуство, което докосва сърцето на всеки зрител и го накарва да се почувства жив и наистина свободен.
Николай Янакиев е истински майстор на своята професия и всяка негова картина е като музикално произведение, което ви води на пътешествие извън обичайното и ви зарежда с удивителна енергия и вдъхновение. Той е истински поет на цветовете и формите, който успява да разкрие красотата на света през своя уникален поглед и талант.
Пламена Димитрова-Рачева
21.06. 2024 г.