„Възраждане“ внесе законопроект за забрана на пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация в близост и в българските училища

„Проектът на закон ще доведе до ползи за цялото гражданско общество чрез гарантиране на безпрепятственото упражняване на възпитателните функции на системата на образованието, насочени към формиране на традиционните семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската образователна и правна традиция.“, коментира Даниел Проданов, който е сред вносителите на законопроекта.

 

Според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, тоест съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол, според решение на Конституционния съд на Република България. Именно затова и конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Република България, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“.

 

Наложената в последните години публична пропаганда на  неприемлив модел на нормализиране на нетрадиционна сексуална ориентация, особено на фона на тежката демографска криза в България, както и разполагането на рекламно-информационни елементи, пропагандиращи подобни социокултурни модели, включително в непосредствена близост до учебни заведения, по никакъв начин не съответства с българската правна традиция. Подрастващите са най-податливи на такъв тип пропаганда, поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за информация, която получават в гореспоменатите аспекти.

В духа на българската образователна традиция системата на образованието има две основни и неделими функции – образователна и възпитателна. Именно възпитателната функция на българското училище като държавна институция следва да не  се допуска популяризирането или подстрекаването, по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната. 

Предложените промени следва да се отразят положително и в посока затвърждаване на традиционните основни християнски семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската културна, образователна и правна традиция., посочват още вносителите на законопроекта от „Възраждане“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *